Інвестиційна інфраструктура

Інвестиційна інфраструктура (investment infrastructure) — найважливіші галузі економіки, підприємства та установи, які забезпечують та безпосередньо обслуговують процес безперебійного здійснення інвестицій.

У межах конкретного підприємства інвестиційна інфраструктура характеризує комплекс служб та виробничих підрозділів, які обслуговують процес його інвестиційної діяльності.

З погляду макроекономіки, інвестиційна інфраструктура — це набір інформаційних, матеріальних, організаційних, фінансових, кредитних та інших інструментів, що забезпечують стабільну та ефективну реалізацію вкладень та взаємодію всіх її учасників. Усе це формує передумови підвищення ефективності інвестиційних відносин.

Найбільш послідовна реалізація функцій інвестицій досягається в умовах сформованої інвестиційної інфраструктури, яка здатна створити умови для здійснення інвестиційної діяльності, знизити рівень ризику інвестиційних вкладень, полегшити залучення додаткових інвестицій, акумулюючи фінансові ресурси. З переходом до ринкових умов у великому масштабі зросли трансакційні витрати. Інвестиційна інфраструктура певною мірою покликана сприяти зниженню цих витрат. Вона, діючи як механізм реалізації інвестиційного процесу, об’єднує капітали окремих інвесторів в асоційовані, знижуючи ризик та невизначеність.

Суб’єктами чи учасниками здорової інвестиційної інфраструктури, що сприяють її розвитку, виступають:

  • інвестиційні компанії та корпорації;
  • страхові організації;
  • банківські установи;
  • інвестиційні фонди;
  • різноманітні учасники валютних, фондових, товарних ринків;
  • консалтингові організації;
  • аудиторські компанії та інші оціночні організації.

Формування інвестиційної інфраструктури є однією з найскладніших проблем економіки, від вирішення якої залежить ймовірність реалізації як окремого інвестиційного проекту, так і інвестиційна привабливість держави в цілому.

Інвестиційна інфраструктура має бути зрозумілою як для інвестора, так і для здобувачів інвестицій.

Залишити коментар:

Site Footer