Інвестиційна компанія

Інвестиційна компанія (investment company) — підприємство-торгівець цінними паперами, яке, крім ведення інших видів діяльності, може залучати кошти для здійснення спільного інвестування шляхом емісії та розміщення цінних паперів (включаючи інвестиційні сертифікати).

Інвестиційна компанія є одним із видів фінансових посередників, що забезпечують здійснення непрямих інвестицій підприємств.

Інвестиційна компанія – організація, яка здійснює колективні інвестиції. Головними функціями інвестиційних компаній є диверсифікація інвестицій та управління інвестиційним портфелем, до якого входять цінні папери різних емітентів та інші види фондових інструментів. Відповідно до ситуації дані фінансові посередники здійснюють купівлю-продаж цінних паперів, перерозподіляючи капітал у перспективні галузі та підприємства.

Під інвестиційною компанією часто мають на увазі юридичну особу, яка має ліцензію на проведення як мінімум брокерських та/або дилерських операцій. Якщо така юридична особа одночасно є ще й кредитною організацією, тобто має відповідні ліцензії центрального банку країни, то така юридична особа називається інвестиційний банк.

Інвестиційні компанії представлені холдинговими, фінансовими групами, фінансовими компаніями.

Розрізняють інвестиційні підприємства закритого типу, мають фіксовану структуру капіталу, і відкритого типу, змінюють структуру капіталу з допомогою періодичного випуску акцій. Інвестиційні компанії закритого типу здійснюють випуск акцій одночасно у певній кількості. Новий покупець може придбати їх лише у колишніх власників за ринковою ціною. Інвестиційні компанії відкритого піта, які звуться взаємні фонди, випускають свої акції поступово, певними порціями, переважно нових покупців. Ці акції можуть передаватись або перепродуватися. Найбільш зручною організаційною формою є компанії відкритого типу, оскільки постійна емісія дозволяє їм постійно збільшувати свій грошовий капітал і таким чином постійно нарощувати інвестиції в цінні папери корпорацій. У цілому нині організаційна форма інвестиційних підприємств відкритого і закритого типів виходить з акціонерної формі.

Інвестиційні компанії у багатьох країнах випускають та продають власні цінні папери, в основному дрібним індивідуальним інвесторам. На виручені кошти вони купують цінні папери підприємств та банків, за допомогою чого забезпечують своїм клієнтам дохід. По суті, вони керують засобами своїх клієнтів.

Об’єднання коштів окремих фізичних та юридичних осіб для подальших інвестицій у конкретні проекти, програми, перспективні підприємства націлені на отримання вкладниками стабільного прибутку. Причому цей прибуток виникає не лише завдяки акумулюванню значних коштів, а насамперед за рахунок високопрофесійної діяльності учасників інвестиційного процесу. Інвестиційні кошти можуть бути вкладені в акції та облігації найрізноманітніших підприємств. Фінансові ризики інвесторів значно зменшуються, тому що при падінні вартості одних цінних паперів підвищується ціна інших. Важливою перевагою для інвестора є отримання послуг фінансового керуючого, у ролі якого виступає інвестиційна компанія.

Відмінність інвестиційних підприємств від інвестиційних фондів досить умовно і від особливостей законодавства страны. У вітчизняній господарській практиці інвестиційна компанія займається організацією випуску цінних паперів та їх розміщенням, вкладенням коштів у цінні папери, а також їх купівлею-продажем від свого імені та за свій рахунок. Ресурси інвестиційних підприємств формуються з допомогою коштів засновників та емісії власних цінних паперів, які можуть продаватися лише юридичним лицам. Інвестиційний фонд здійснює випуск акцій з метою мобілізації коштів інвесторів та їх вкладення від імені фонду в цінні папери, а також на депозитні рахунки.

Інвестиційні компанії відіграють важливу роль в інвестиційному процесі, оскільки концентрують значні кошти дрібних вкладників, які спрямовуються, як правило, на розвиток виробництва. За рахунок придбання цінних паперів вони здійснюють фінансування різних галузей економіки. Тому в розвинених країнах вони мають підтримку з боку держави.

Залишити коментар:

Site Footer