Інформаційні технології у банківській справі

Інформаційні технології у банківській справі – Сучасні ІТ, засновані на застосуванні засобів обчислювальної техніки для збору, зберігання, обробки, пошуку, передачі та видачі інформації, широко використовуються в банківській діяльності. До них належать системи управління базами даних, текстові, табличні, графічні процесори, алгоритмічні мови тощо.

ІТ пронизують усю діяльність сучасного комерційного банку, охоплюючи як сферу надання банківських послуг (розрахунково-касове обслуговування, кредитування, депозитне обслуговування та ін), так і сферу управління банком (облік, контроль, аналіз, планування).

За допомогою ІТ підтримуються зовнішні взаємодії з клієнтами, філіями банку, банками-кореспондентами в Україні, інших країнах СНД, міжнародними банками та іншими кредитними установами.

Комп’ютерні мережі забезпечують виконання комунікаційної функції та доступ до ресурсів (передачу файлів, доступ до віддалених баз даних і віддалений запуск завдань).

Локальні, корпоративні мережі пов’язують у єдине ціле різні відділи банку, збільшуючи ефективність роботи кредитної установи та забезпечуючи повний комплекс певних засобів та заходів захисту від несанкціонованого доступу до внутрішньобанківської інформації.

Системи телекомунікаційної взаємодії дозволяють організувати:

  • дистанційне обслуговування клієнтів (див. Інтернет-банкінг, Карткова платіжна система, Система «Клієнт-банк»);
  • міждержавні, міжбанківські взаємодії біля країн СНД;
  • міжнародні розрахунки (через систему СВІФТ).

Передача інформації може здійснюватися за комп’ютерними, телефонними (в т.ч. за мобільними телефонами) та телеграфними мережами. Для поєднання комунікаційного обладнання використовують багаторівневі стандартизовані протоколи передачі даних.

З 1995 р. у країнах Європейського Союзу під час обміну документацією та інформацією між державними відомствами ЄС використовується сукупність стандартів EDI (структурована мова опису різних видів комерційної інформації, що забезпечує користувачеві можливість роботи англійською, французькою, німецькою або іспанською мовами).

Залишити коментар:

Site Footer