Іммобілізація оборотних активів

Іммобілізація оборотних активів (current assets immobilization) – відволікання оборотних активів для операцій, пов’язаних із фінансуванням основних засобів, нематеріальних активів, портфеля довгострокових фінансових вкладень тощо. Така іммобілізація може бути виправдана при суттєвому прискоренні обороту оборотних активів, значному зниженні обсягу операційної (виробничо-комерційної) діяльності та в інших аналогічних випадках, що визначають скорочення потреби в оборотних активах. Якщо ж потреба підприємства в оборотних активах не скорочується, то їх іммобілізація призводить до зниження рівня платоспроможності та порушення операційного циклу.

Іммобілізація оборотних активів – відволікання оборотних коштів з обороту організації, підприємства на витрати, які не передбачені планом або не мають встановлених джерел покриття. Іммобілізація оборотних активів свідчить про порушення фінансової дисципліни.

Іммобілізація оборотних активів також відбувається при перетворенні коштів акціонерної компанії на кошти приватних власників.

Залишити коментар:

Site Footer