Якість дебіторської заборгованості

Якість дебіторської заборгованості (quality of receivable) – узагальнена характеристика портфеля дебіторської заборгованості підприємства за трьома показниками:

  1. періоду її надання («середнього віку»);
  2. рівнем ризику несвоєчасного повернення;
  3. питомій вазі прострочених боргів у їхній сукупній величині.

Дебіторська заборгованість — неминуче наслідок існуючої нині системи грошових розрахунків між організаціями, коли він завжди є розрив часу платежу з моменту переходу права власності на товар, між пред’явленням платіжних документів до оплати та часом їх фактичної оплати.

Оцінка якості дебіторську заборгованість лежить у сфері аналізу дебіторську заборгованість, який включає комплекс взаємозалежних питань, які стосуються оцінки фінансового стану підприємства. Якість дебіторську заборгованість насамперед контролюють за найбільшим і сумнівним видам дебіторську заборгованість, потім середнім і дрібним кредитам, які мають серйозного впливу загальні результати діяльності підприємства.

Поліпшення якості дебіторську заборгованість значить зниження величини самої дебіторську заборгованість підприємства. Під поліпшенням якості дебіторську заборгованість розуміють: зниження частки прострочених боргів у спільній дебіторську заборгованість і зниження ризиків несвоєчасного повернення заборгованості.

Основний показник при аналізі якості дебіторської заборгованості – це середній термін погашення дебіторської заборгованості, який іноді називається тривалістю періоду погашення або оборотністю в днях. За своїм економічним змістом середній термін погашення дебіторську заборгованість висловлює, які терміни у середньому контрагенти погашають свої борги перед фірмою. Очевидно, що зниження показника в динаміці означатиме позитивну тенденцію. Питому вагу сумнівних боргів у складі дебіторської заборгованості визначають відношенням сумнівної дебіторської заборгованості до загальної суми дебіторської заборгованості. Його зростання свідчить про зниження ліквідності, рівень втрат коштів у розрахунках з дебіторами.

Якість дебіторську заборгованість оцінюється також питомою вагою у ній вексельної форми розрахунків, оскільки вексель — високоліквідний актив, який може бути реалізовано третій особі до терміну його погашення. Вексельне зобов’язання має значно більшу силу, ніж звичайна дебіторська заборгованість. Збільшення частки отриманих векселів у загальній сумі дебіторської заборгованості свідчить про підвищення її надійності та ліквідності.

Управління дебіторською заборгованістю на підприємстві передбачає досягнення балансу між максимізацією продажів за допомогою комерційного кредитування та мінімізацією ризику виникнення прострочених або
безнадійних боргів

При аналізі дебіторську заборгованість особливу увагу приділяють терміни її освіти, оскільки тривалі неплатежі надовго відволікають кошти з обороту, знижуючи ефективність оборотного капіталу.

Аналіз якості заборгованості проводиться на підставі визначення питомої ваги простроченої та сумнівної заборгованості у загальному її обсязі, з метою зменшення її обсягів та покращення розрахунків. Зростання цього показника свідчить про зниження ліквідності, рівень втрат коштів у розрахунках з дебіторами.

Залишити коментар:

Site Footer