Як розрахувати фінансовий (грошовий) цикл?

Що таке фінансовий (грошовий) цикл?

Фінансовий цикл (англ. cash conversion cycle – CCC ) – це показник, який відображає час (вимірюється в днях), необхідний компанії для перетворення своїх вкладень у запаси та інші ресурси в кошти від продажу своєї продукції. У практиці фінансового аналізу фінансовий цикл називають також чистим операційним циклом  або просто  грошовим циклом ( цикл конвертації готівки ). Грошовий цикл вимірює як довго кожен вкладений долар перебуває у процесі виробництва та продажу, як він буде перетворено на отримані кошти.

Cash conversion cycle враховує, скільки часу потрібно компанії для продажу своїх запасів, скільки часу потрібно для збору дебіторської заборгованості та скільки часу вона має для оплати рахунків.

Фінансовий цикл є одним із кількох кількісних показників, які допомагають оцінити ефективність операцій та менеджменту компанії. Тенденція до зниження або сталого значення показника грошового циклу протягом кількох періодів є гарною ознакою, у той час як збільшення його значень має призвести до поглибленого фінансового аналізу, з детальним вивченням ключових факторів, що мають такий негативний вплив. Слід пам’ятати, що фінансовий цикл застосовується лише до обраним секторам, залежать від управління запасами і пов’язаних із нею операцій.

Цикл конверсії коштів одна із кількох показників ефективності управління. Він вимірює, наскільки швидко компанія може конвертувати свої оборотні активи у готівку. p align=”justify”> Грошовий цикл за своєю природою здійснює кругообіг, коли кошти за допомогою вкладень трансформуються в запаси (або ж виникає кредиторська заборгованість), потім після виробництва продукції відбувається процес її продажу (або виникнення дебіторської заборгованості), що в кінцевому підсумку призводить до отримання компанією грошових коштів. Як правило, чим нижче значення показника фінансового циклу, тим краще для компанії. Хоча в процесі фінансового аналізу його слід поєднувати з іншими показниками, такими як рентабельність власного капіталу (ROE) та рентабельність активів (ROA).

Цикл конвертації готівки може бути корисним при порівнянні найближчих конкурентів, оскільки компанії з найнижчим значенням цього показника часто мають ефективніше управління, т.к. скорочується розрив між відпливом коштів та їх припливом. Таким чином, фінансовий цикл допоможе інвесторам оцінити перспективність потенційних інвестицій.

Сутність циклу конвертації готівки

Цикл конвертації готівки є комбінацією декількох коефіцієнтів діяльності підприємства, що включають дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість і оборотність запасів. Дебіторська заборгованість та запаси – це короткострокові активи, а кредиторська заборгованість – пасив. Всі ці показники відображаються у бухгалтерському балансі. По суті, грошовий цикл показує, наскільки ефективно керівництво використовує короткострокові активи та зобов’язання для отримання коштів.

Як ці коефіцієнти пов’язані із бізнесом? Якщо компанія продає високоліквідну продукцію, яку хочуть купити велику кількість покупців, то у такому бізнесі кошти швидко циркулюють. Якщо менеджменту вдається реалізувати продукцію підприємства, то фінансовий цикл сповільнюється. Наприклад, якщо накопичується занадто багато запасів або гроші витрачаються на товари, які неможливо продати, то це завдає шкоди компанії. Щоб швидко переміщувати запаси, підприємство повинне знижувати ціни, можливо, продаючи свою продукцію з мінімальною рентабельністю або взагалі на збиток.

Якщо на підприємстві низька якість управління дебіторською заборгованістю, то у компанії можуть виникнути проблеми зі збором платежів від клієнтів. Це з тим, що дебіторська заборгованість, власне, є кредитом клієнта, тому компанія програє щоразу, коли клієнти затримують платіж. Чим довше компанія повинна чекати на оплату, тим довше ці гроші недоступні для інвестування за іншими напрямками. З іншого боку, компанія виграє, сповільнюючи оплату кредиторської заборгованості своїм постачальникам, тому що така відстрочка дозволяє їй довше користуватися запозиченими коштами.

Формула розрахунку тривалості фінансового (грошового) циклу підприємства

Формула розрахунку тривалості фінансового (грошового) циклу підприємства складається із трьох компонентів:

CCC = GOD + DSO − DPO

де:

DIO  – Days of inventory outstanding – середня кількість днів оборотності запасів.
DSO  – Days sales outstanding – середня кількість днів оборотності дебіторської заборгованості.
DPO – Days payables outstanding – середня кількість днів оборотності кредиторської заборгованості.

DIO і DSO пов’язані з припливом коштів компанії, а DPO – з відпливом коштів. Отже, DPO є єдиною негативною цифрою для розрахунку. Інший спосіб поглянути на побудову формули полягає в тому, що DIO та DSO пов’язані з товарно-матеріальними запасами та дебіторською заборгованістю, відповідно, вони вважаються короткостроковими активами та є позитивними значеннями. DPO пов’язаний із кредиторською заборгованістю, яка є зобов’язанням і тому вважається негативною.

Середня кількість днів оборотності запасів (DIO)

Days Inventory Outstanding (DIO) – це середня кількість днів, яку потрібно компанії, щоб перетворити свої запаси на кошти. По суті, DIO – це середня кількість днів, протягом яких компанія зберігає свої запаси перед їх продажем. Формула розрахунку кількості днів оборотності запасів розраховується як співвідношення середніх запасів до собівартості проданих товарів:

середня кількість днів оборотності запасів

Наприклад, компанія А повідомила про початкові запаси у розмірі 1000 доларів США та кінцеві запаси у розмірі 3000 доларів США за 2021 рік, з собівартістю проданих товарів у розмірі 40 000 доларів США. DIO для компанії A буде:

середня кількість днів оборотності запасів приклад розрахунку

Таким чином, цій компанії потрібно близько 18 днів, щоб перетворити свої запаси на кошти.

Середня кількість днів оборотності дебіторської заборгованості (DSO)

Середня кількість днів оборотності дебіторської заборгованості (DSO) — це середня кількість днів, яка потрібна компанії для збору дебіторської заборгованості. Таким чином, DSO вимірює середню кількість днів, протягом яких компанія отримує платіж від своїх покупців за проданими товарами з відстроченням платежу. Формула розрахунку оборотності дебіторської заборгованості розраховується як співвідношення середніх залишків дебіторської заборгованості до загальних продажів із відстрочкою платежу:

Середня кількість днів оборотності дебіторської заборгованості

Наприклад, компанія А повідомила про початкову дебіторську заборгованість у розмірі 4000 доларів США та кінцеву дебіторську заборгованість у розмірі 6000 доларів США за 2021 рік, а також про продаж з відстрочкою платежу на суму 120 000 доларів США. DSO для компанії A буде:

середня кількість днів оборотності дебіторської заборгованості приклад розрахунку

Таким чином, даної компанії в середньому потрібно близько 15 днів для конвертації дебіторської заборгованості у кошти.

Середня кількість днів оборотності кредиторської заборгованості (DPO)

Середня кількість днів оборотності кредиторської заборгованості (DPO) — це середня кількість днів, яка потрібна компанії для погашення своєї кредиторської заборгованості. Отже, DPO відбиває середнє кількість днів, протягом яких фірма оплачує свої рахунки від торгових кредиторів, тобто. постачальників. Формула розрахунку оборотності кредиторської заборгованості розраховується як співвідношення середніх залишків кредиторської заборгованості до собівартості проданих товарів:

 

Наприклад, компанія А вказала початкову кредиторську заборгованість у розмірі 1000 доларів США та кінцеву кредиторську заборгованість у розмірі 2000 доларів США за 2021 рік, а також собівартість проданих товарів у розмірі 40 000 доларів США. DPO  для компанії A буде:

Середня кількість днів оборотності кредиторської заборгованості – приклад розрахунку

Таким чином, цій компанії в середньому потрібно близько 13 днів для оплати рахунків кредиторської заборгованості.

Розраховуємо тривалість фінансового (грошового) циклу

Як зазначалося вище формула фінансового (грошового) циклу = DIO + DSO – DPO  . Як ми це інтерпретуємо?

Ми можемо розбити грошовий цикл на три окремі частини: (1) DIO , (2) DSO та (3) DPO . Перша частина, вимірює скільки часу знадобиться компанії, щоб продати свої запаси. Друга частина, вимірює час, необхідне отримання коштів від продажу з відстрочкою платежу. І нарешті, остання частина, вимірює кількість часу, який потрібно компанії, щоб розрахуватися зі своїми постачальниками на покупки з відстрочкою платежу. Таким чином, грошовий цикл є циклом, у якому компанія купує товарно-матеріальні запаси, продає товари з відстрочкою платежу, збирає дебіторську заборгованість і перетворює її на готівку.

Використовуючи наведені вище DIO , DSO та DPO для компанії A, ми виявляємо, що фінансовий цикл для компанії A виглядає так:

ССС = 18,25 + 15,20 – 13,69 = 19,76

Таким чином, компанії А потрібно приблизно 20 днів, щоб перетворити свої початкові грошові вкладення на товарно-матеріальні запаси назад на кошти.

Інтерпретація фінансового циклу

Формула фінансового (грошового) циклу спрямована на оцінку того, наскільки ефективно компанія керує своїм оборотним капіталом. Як і у випадку з іншими розрахунками грошових потоків, чим коротший цикл перетворення коштів, тим краще компанія продає запаси та відшкодовує кошти від цих продажів при оплаті постачальникам.

Цикл конверсії коштів слід порівнювати з компаніями, що працюють у тій же галузі та порівнювати у ретроспективі. Наприклад, вимірювання поточного фінансового циклу компанії із значеннями за попередні роки може допомогти визначити, чи погіршується чи покращується її управління оборотним капіталом.

З іншого боку, порівняння фінансового циклу компанії з її конкурентами може допомогти визначити, чи є цикл перетворення коштів компанії «нормальним» проти галузевими конкурентами.

Як оптимізувати фінансовий (грошовий) цикл

Для того, щоб покращити (зменшити) грошовий цикл, компанії можуть зосередитись на будь-якій із трьох його складових. Збільшення DPO , зменшення DSO або зменшення DIO призведе до зниження тривалості грошового циклу. Таким чином, компанії можуть поліпшити свій фінансовий цикл і уникнути загальних проблем із грошовими потоками одним із наступних способів:

  • прискорити реалізацію запасів;
  • прискорити стягнення дебіторки;
  • збільшити час кредиторки.

Чому важливий добрий фінансовий (грошовий) цикл?

Хороший фінансовий (грошовий) цикл важливий передусім оскільки він означає, що ланцюжок товарно-матеріальних запасів компанії працює ефективно. Як згадувалося, ваш грошовий цикл хороший, якщо він низький. З іншого боку, якщо грошовий цикл вашої компанії високий, це означає, що у вас є проблеми з керуванням запасами або фінансами, що, в свою чергу, може викликати серйозні проблеми з грошовими потоками.

Хороший фінансовий (грошовий) цикл:

  • Підвищує ефективність роботи бізнесу : зниження фінансового циклу до мінімуму вказує на те, що ви чудово справляєтеся з перетворенням запасів на кошти. Це, своєю чергою, означає, що ваш бізнес працює ефективно. З іншого боку, високий цикл конвертації готівки може означати операційні проблеми, скорочення вашої ринкової ніші чи відсутність попиту продукцію. У будь-якому випадку поганий грошовий цикл означає, що є проблема, яку потрібно виправити, щоб ваш бізнес працював ефективно.
  • Кращі умови для торгівельних ліній (відстрочок з оплати поставок) : деякі постачальники будуть враховувати ваш фінансовий цикл вирішуючи, чи надавати вашій компанії відстрочку з оплати. Якщо ваш грошовий цикл низький, це означає, що ваш бізнес має достатню ліквідність. У цьому випадку постачальники та продавці не будуть турбуватися про розширення торгових ліній для вас.
  • Більш легкий доступ до кредитів і капіталу : хороший цикл конвертації готівки не тільки збільшує ваші шанси на отримання торгових ліній, але й підвищує можливість схвалення бізнес-кредитів. Причина цього проста. Якщо у вас низький фінансовий цикл, ліквідність вашого бізнесу в порядку. Для кредиторів це означає, що ви можете з комфортом погасити видані кредити. Таке почуття безпеки збільшує їхню ймовірність схвалення ваших кредитних заявок.
  • Хороше управління боргом : як згадувалося, фінансовий цикл компанії впливає її грошовий потік. Аналізуючи цей показник, ви зможете правильно визначити, чи відчуває ваша компанія фінансові труднощі чи ні. Таким чином, це може допомогти вам з’ясувати, чи варто просити кредитори гроші і скільки їх просити.

Site Footer