Гарантований кредит

Гарантований кредит (guaranteed credit) – кредит, наданий кредитором позичальнику під гарантію банку, небанківських фінансових установ, стійких нефінансових корпорацій чи держави у разі, коли кредитор впевнений у кредитоспроможності позичальника. Фактично гарантований кредит – це поручництво, у якому поручитель (гарант) зобов’язується перед кредитором відповідати виконання зобов’язання повністю чи частково.

У силу банківської гарантії банк або інша кредитна установа дають на прохання іншої особи (принципалу) письмове зобов’язання сплатити кредитору принципала (бенефіціару) відповідно до умов зобов’язання, що дається гарантом, грошову суму за поданням бенефіціаром письмової вимоги про її сплату. За видачу банківської гарантії принципал сплачує гаранту винагороду.

Банківська гарантія може бути відкликана гарантом, якщо за договором не передбачено інше. Як правило, отримання гарантій першокласного банку є обов’язковою умовою надання гарантованого кредиту. Особливо це передбачається у зовнішньоторговельних відносинах. Банк попередньо перевіряє платоспроможність клієнта, і порука оформляється гарантійним листом банку, акцептом та при використанні переказного векселі – авалем. У випадках, передбачених законом, гарантії можуть надаватися державою; Зазвичай це застосовується, коли банки надають кредити замість виділення бюджетних асигнувань.

У разі грошово-кредитних криз значення гарантованих кредитів різко посилюється.

Залишити коментар:

Site Footer