Джерела формування фінансових ресурсів

Джерела формування фінансових ресурсів (sources of financing) – сукупність джерел формування додаткової потреби в капіталі на майбутній період, що забезпечує розвиток підприємства. Ці джерела поділяються на власні та позикові, зовнішні та внутрішні.

Склад основних джерел формування фінансових ресурсів підприємства:

Джерела формування власних фінансових ресурсів:

 1. Зовнішні джерела:
  • Залучення додаткового акціонерного чи пайового капіталу.
  • Безоплатна фінансова допомога підприємству.
  • Інші зовнішні джерела формування фінансових ресурсів.
 2. Внутрішні джерела:
  • Прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства.
  • Амортизаційні відрахування, від основних засобів і нематеріальних активів.
  • Інші внутрішні джерела формування фінансових ресурсів.

Джерела залучення позикових коштів:

 1. Зовнішні джерела:
  • Фінансовий кредит.
  • Товарний кредит.
  • Інші зовнішні джерела залучення позикових коштів.
 2. Внутрішні джерела:
  • Приріст заборгованості з праці.
  • Приріст заборгованості за розрахунками із бюджетом.
  • Приріст заборгованості за розрахунками страхування.
  • Приріст іншої внутрішньої заборгованості підприємства.

Стартовим джерелом фінансових ресурсів на момент заснування підприємства є статутний (акціонерний) капітал — майно, створене з допомогою вкладів засновників (чи виручки від продажу акцій).

Основним джерелом фінансових ресурсів чинного підприємства є доходи (прибуток) від основної та інших видів діяльності, позареалізаційних операцій. Він також формується з допомогою стійких пасивів, різних цільових надходжень, пайових та інших внесків членів трудового колективу. До стійких пасивів відносять статутний, резервний та інші капітали, довгострокові позики та постійно перебуває у обороті підприємства кредиторську заборгованість.

Фінансові ресурси може бути мобілізовані на фінансовому ринку за допомогою продажу акцій, облігацій та інших видів цінних паперів, випущених підприємством; дивідендів з цінних паперів інших підприємств та держави; доходів від фінансових операцій; кредитів.

Фінансові ресурси можуть надходити в порядку перерозподілу від асоціацій та концернів, до яких вони входять, від вищих організацій за збереження галузевих структур, від страхових організацій. В окремих випадках підприємству можуть бути надані субсидії (у грошовій чи натуральній формі) за рахунок коштів державного чи місцевого бюджетів, а також спеціальних фондів.

Залишити коментар:

Site Footer