Дилер

Дилер (Dealer) – професійний учасник ринку цінних паперів, який здійснює за ліцензією дилерську діяльність. Дилер від свого імені та за свій рахунок здійснює угоди купівлі-продажу цінних паперів шляхом публічного оголошення (оферти) цін купівлі та/або продажу із зобов’язанням купівлі та/або продажу за оголошеними цінами. Дилер має також право оголосити інші істотні умови договору купівлі-продажу цінних паперів: мінімальна і максимальна кількість паперів, що купуються (продаються), термін, протягом якого діють оголошені ціни. За відсутності в його оферті інших істотних умов дилер зобов’язаний укласти договір на умовах, запропонованих його клієнтом (інакше до нього може бути пред’явлений позов про примусове укладання договору та/або відшкодування заподіяних клієнту збитків).

Дилер над ринком інвестицій – учасник ринку цінних паперів, який робить угоди власним коштом, виставляючи тверді котирування для купівлю, продаж активів. Часто дилери виставляють так звані двосторонні котирування, коли компанія, наприклад, готова купити певну кількість цінних паперів за однією ціною і продати їх за іншою — аналогічно тому, як виставляють свої котирування обмінні пункти валюти.

Деякі біржі базуються на дилерській системі. Так, для того, щоб акція була допущена до торгів на Лондонській фондовій біржі, потрібна наявність як мінімум двох дилерів, готових виставляти тверді двосторонні котирування з цього паперу. Це необхідно задля забезпечення ліквідності нового цінного папера.

Міжнародний ринок валют Forex також базується на засадах виставляння твердих котирувань великими банками. Так само роблять компанії, що організують торгівлю для інвесторів.

Особливістю дилерської торгівлі є додаткові зобов’язання, які бере на себе дилер шляхом публічного оголошення цін купівлі та (або) продажу із зобов’язанням виконання угод за цими цінами в обумовлений проміжок часу. Це дозволяє великим дилерам стати маркет-мейкерами.

Для забезпечення гарантій виконання угод дилер повинен мати достатній власний капітал. Дилер може поєднувати свою діяльність на ринку цінних паперів із брокерською діяльністю.

Приймаючи він зобов’язання щодо котирування цінних паперів, дилери формують додаткову ліквідність ринку. Оголошуючи публічні котирування, дилер може повідомити й інші істотні умови, необхідні для укладення договору купівлі-продажу: кількість цінних паперів, що купуються (продаються), термін дії оголошених цін та ін. Учасник ринку, знаючи умови вчинення угоди, оцінює їх і, якщо вони його влаштовують, укладає угоду з дилером на запропонованих умовах. Дилер повинен цю угоду виконати.

Оголошуючи котирування цінних паперів, дилер, як правило, має інформацію про стан емітента. Однак ця інформація не завжди доступна широкому колу учасників ринку. Тому на дилера покладається обов’язок розкривати інформацію про емітента та консультувати клієнтів з питань придбання тих чи інших цінних паперів.

Дилер зобов’язаний:

  • діяти виключно на користь клієнтів;
  • забезпечувати своїм клієнтам найкращі умови виконання угод;
  • доводити до клієнтів всю необхідну інформацію про стан ринку, емітентів, ціни попиту та пропозиції, ризики та ін;
  • не допускати маніпулювання цінами та примушення до вчинення угоди шляхом надання умисно спотвореної інформації про емітенти, цінні папери, динаміку зміни цін та ін;
  • вчиняти угоди з купівлі-продажу цінних паперів відповідно до доручення клієнтів у першочерговому порядку стосовно дилерських операцій, якщо дилер поєднує свою діяльність із брокерською діяльністю.

Від своєї діяльності дилер може отримувати дохід як:

  • спреда (різниця між заявленими цінами купівлі та продажу);
  • комісій;
  • плати за консультації та надання інформації.

Валютний дилер – учасник валютного ринку. Головними валютними дилерами є комерційні та центральні банки. Центральні банки купують чи продають національну та іноземну валюту з метою регулювання курсу національної валюти.

Дилер — це також юридична або фізична особа, яка веде торгову посередницьку діяльність, закуповуючи будь-яку продукцію власним коштом та від свого імені у виробника оптом і потім продаючи її в роздріб або малими партіями кінцевим споживачам. Як правило, дилер є агентом великої промислової корпорації та входить до її дилерської мережі.

Особливістю діяльності дилера є додаткові зобов’язання перед компанією-виробником або дистриб’ютором, які бере на себе дилер шляхом публічного оголошення цін продажу із зобов’язанням виконання угод за цими цінами у визначений проміжок часу.

Ексклюзивний дилер – це посередник, що має ексклюзивні права на представництво інтересів виробника або дистриб’ютора в галузі, в сегменті ринку, у певному регіоні.

Залишити коментар:

Site Footer