Договір підряду

Договір підряду (contract of work) – цивільно-правовий договір, за яким підрядник зобов’язується виконати за завданням замовника певну роботу та здати її результат замовнику, а замовник зобов’язується прийняти результат роботи та оплатити його.

Сторони договору підряду – замовник та підрядник. Ними можуть бути як юридичні особи, і дієздатні громадяни. Якщо громадянин займається підрядною діяльністю на постійній основі, він має пройти державну реєстрацію як індивідуальний підприємець.

Для виконання окремих видів підрядних робіт потрібне отримання ліцензії. Договір підряду, в якому як підрядник виступає громадянин, має схожість із трудовим договором. Обидва вони пов’язані з регламентацією процесу праці та її результатів. Їхня відмінність у тому, що працівник за внутрішнім трудовим договором є членом трудового колективу, підпорядковується внутрішньому трудовому розпорядку. Взаємини працівника та роботодавця за трудовим договором регулюються трудовим законодавством. Підрядник – самостійно господарюючий суб’єкт. Він сам встановлює собі режим роботи та методи виконання завдання замовника.

Предмет договору підряду – упредметнений результат робіт підрядника (нова або перероблена річ, а також результат іншої роботи). Терміни у договорі (початки та закінчення роботи та проміжні терміни) визначаються угодою сторін. Ціна визначається з урахуванням вартості роботи підрядника. Вона може бути встановлена ​​шляхом складання кошторису. Якість виконаної підрядником роботи має відповідати умовам договору, а за їх відсутності – зазвичай вимогам, що висуваються. Якщо підрядник є підприємцем та для виконуваної ним роботи встановлені обов’язкові вимоги, результат роботи повинен відповідати їм. Форма договору має відповідати загальним правилам оформлення угод. Санкції за порушення умов договору вказані у Цивільному кодексі.

Різновиди договорів підряду – договори побутового підряду, будівельного підряду, підряду виконання проектних і розвідувальних робіт, підряду виконання робіт для державних потреб (державний контракт).

Залишити коментар:

Site Footer