Дочірнє суспільство

Дочірнє суспільство (sub-company) – суспільство, що під контролем основного (материнського) суспільства (товариства). Основне суспільство має можливість впливати на прийняті дочірнім суспільством рішення через свою переважну участь у статутному (складеному) капіталі дочірнього суспільства, або укладеного між ним і дочірнім суспільством договору, або інших причин.

З економічної точки зору, дочірнє суспільство — це підприємство, створене як юридична особа іншим підприємством (засновником) шляхом передачі їй частини свого майна на повне господарське відання. Засновник дочірнього підприємства затверджує статут підприємства, призначає його керівника та здійснює щодо дочірнього підприємства інші права власника, передбачені законодавчими актами про підприємство.

Дочірнє суспільство не відповідає за борги основного. Якщо основне товариство має право (передбачене у договорі з дочірнім товариством або у статуті дочірнього товариства) давати дочірньому суспільству обов’язкові для нього вказівки, воно відповідає солідарно з дочірнім за угодами, укладеними на виконання таких вказівок. У разі неспроможності (банкрутства) дочірнього товариства з вини основного несе субсидіарну відповідальність за всіма його боргами. Акціонери дочірнього товариства мають право вимагати від основного товариства відшкодування збитків, заподіяних останнім з його вини.

У більшості країн під дочірньою компанією розуміють філію основної компанії, яка скуповувала її акції на основі системи участі. Перебуваючи під контролем основної компанії, дочірня зберігає юридичну самостійність, і у разі її банкрутства чи збитків основна (материнська) компанія відповідальності несе. Дочірні компанії, своєю чергою, контролюють підлеглі ним онукові компанії, перерозподіляючи частину їхнього прибутку на свою користь.

Дочірні товариства не слід плутати з так званими сестринськими компаніямиякі мають спільну власність та контролюються одними і тими ж власниками акцій.

Діяльність дочірніх товариств регламентується законодавчими актами корпоративного права (Цивільний кодекс, Закон «Про господарські товариства» та ін.).

Залишити коментар:

Site Footer