Дебітор

Дебітор (Debtor) – боржник, юридична або фізична особа, яка має зафіксовану у бухгалтерській документації грошову або майнову заборгованість (від лат. Debitor – боржник).

Дебітори-юридичні особи — особи, які не сплатили вартість поставлених ним товарів, матеріалів, виконаних робіт, наданих послуг або не сплатили за векселями або не повернули отримані аванси.

Дебітори-фізичні особи — особи, які не розрахувалися за отриманими позиками, авансами на відрядження та іншими витратами або є боржниками у зв’язку з виявленням у них нестачі, витрати або розкрадання.

Дебітор — юридична чи фізична особа, має дебіторську (грошову чи майнову) заборгованість стосовно кредитору, тобто. юридичній або фізичній особі, яка передала в борг кошти або матеріальні цінності. Заборгованість дебіторів та кредиторів відображається у бухгалтерських балансах відповідно в активах та пасивах. Особлива увага приділяється необґрунтованій чи простроченій дебіторській заборгованості.

Боржниками можуть бути лише дієздатні фізичні та юридичні особи. Таким чином, як дебітори можуть виступати лише особи, здатні бути носіями цивільних прав та обов’язків. У двосторонніх договірних зобов’язаннях одна й та сама особа виступає і як дебітор, і як кредитор (наприклад, за договором поставки постачальник є дебітором у зобов’язанні передати товар і кредитором у зобов’язанні сплатити гроші).

Якщо борг виникає внаслідок отримання позики (кредиту), у разі дебітор називається позичальником. Дебітор має право передати виконання боргових зобов’язань третій особі у випадках, якщо умовами договору або законом не передбачено необхідності виконання зобов’язання боржником особисто. Якщо дебітор переуступає зобов’язання щодо позики третій особі, кредитор зобов’язаний прийняти від останнього їх виконання.

Якщо борг оформляється як цінних паперів, у разі дебітор називається емітентом.

Якщо дебітор виконує свої зобов’язання, то кредитор зобов’язаний прийняти це. Якщо ж боржник не відшкодовує належні договором борги добровільно, кредитор має право звернутися до суду. Виникнення безнадійної дебіторську заборгованість може призвести до банкрутства боржника.

Залишити коментар:

Site Footer