Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість (accounts receivable) –

 1. сума боргів, належних організації від юридичних та фізичних осіб у результаті господарських взаємовідносин із нею;
 2. рахунки, належні для отримання у зв’язку з поставками в кредит або з оплатою на виплат.

Найбільш поширений вид дебіторської заборгованості – заборгованість покупців та замовників за відпущені ним товари, матеріали та послуги; виконані та неоплачені у строк роботи; перевищення заборгованості з позик, виданих організацією своїм працівникам, над кредитами, отриманими цих цілей.

Дебіторська заборгованість відволікає кошти з обороту організації, що погіршує її фінансове становище. Своєчасне стягнення дебіторську заборгованість – найважливіше завдання бухгалтерії організації. Після закінчення термінів позовної давності дебіторська заборгованість підлягає списанню на збиток (див. Безнадійна дебіторська заборгованість).

Управління дебіторську заборгованість — окрема функція фінансового менеджменту, основна мета якої є збільшення прибутку підприємства з допомогою ефективного використання дебіторську заборгованість як економічного інструмента.

Основні завдання процесу управління дебіторською заборгованістю:

 • комплексна перевірка дебітора на початковому етапі;
 • юридичний супровід угод;
 • фінансування дебіторської заборгованості;
 • облік, контроль, оцінка ефективності дебіторську заборгованість;
 • стягнення простроченого боргу;
 • претензійна робота з недисциплінованими дебіторами.

У сучасній економіці управління дебіторської заборгованістю давно вийшло за межі функцій лише фінансового менеджменту. У сучасній комерційній організації у процесі управління задіяні такі особи та структурні підрозділи:

 • генеральний директор;
 • комерційний відділ та відділ продажів (комерційний директор, керівник відділу продажів, менеджери з продажу);
 • фінансовий відділ (фінансовий директор, фінансовий менеджер);
 • юридичний відділ;
 • служба безпеки.

У сучасній господарській практиці дебіторська заборгованість класифікується за такими видами (див. рисунок).

Дебіторська заборгованість
Склад основних видів дебіторської заборгованості підприємства

Сучасний етап економічного розвитку характеризується значним уповільненням платіжного обороту, що викликає зростання дебіторську заборгованість. Тому важливим завданням фінансового менеджменту є ефективне управління дебіторською заборгованістю, спрямоване на оптимізацію загального її розміру та забезпечення своєчасної інкасації боргу. З цією метою на підприємствах з високим обсягом обороту дебіторської заборгованості має розроблятися та здійснюватись особлива фінансова політика управління дебіторською заборгованістю.

Для оцінки рівня дебіторської заборгованості на підприємстві використовують такі основні показники:

а) коефіцієнт відволікання оборотних активів у дебіторську заборгованість (КОА)дз). Він розраховується за такою формулою:

коефіцієнт відволікання оборотних активів у дебіторську заборгованість

де ДЗ – загальна сума дебіторської заборгованості підприємства;
ОА – загальна сума оборотних активів підприємства.

б) коефіцієнт простроченості дебіторської заборгованості (КПдз). Він визначається за такою формулою:

коефіцієнт простроченості дебіторської заборгованості

де ДЗп – Сума дебіторської заборгованості, неоплаченої в строк;
ДЗ – загальна сума дебіторської заборгованості підприємства.

в) середній період інкасації дебіторської заборгованості (ПІдз). Розрахунок цього показника здійснюється за такою формулою:

середній період інкасації дебіторської заборгованості

де ДЗ – Середній залишок дебіторської заборгованості всіх видів у аналізованому періоді;
Пропро – Сума одноденного обороту з реалізації продукції в аналізованому періоді.

г) середній «вік» простроченої дебіторської заборгованості (ВПдз). Цей показник визначається за такою формулою:

середній "вік" простроченої дебіторської заборгованості

де ДЗП – Середній залишок дебіторської заборгованості, неоплаченої в строк, у аналізованому періоді;
Пропро – Сума одноденного обороту з реалізації продукції в аналізованому періоді.

д) кількість оборотів дебіторської заборгованості в аналізованому періоді (ЧОдз). Цей показник розраховується за такою формулою:

кількість оборотів дебіторської заборгованості

де Op – загальна сума обороту з реалізації продукції в аналізованому періоді;
ДЗ – Середній залишок дебіторської заборгованості всіх видів у аналізованому періоді.

Загальна оцінка дебіторську заборгованість підприємства може бути поглиблена у межах окремих її видів, і навіть у межах передбачених термінів її інкасації (див. малюнок).

Терміни дебіторської заборгованості

Залишити коментар:

Site Footer