дата валютування

дата валютування (Value Date) — зазначена платником у розрахунковому документі або документі на переказ готівки дата, починаючи з якої кошти, переведені платником одержувачу, переходять у власність одержувача. До настання дати валютування сума переказу враховується в обслуговуючому одержувача банку або в установі-члені платіжної системи. Дата валютування – дата виконання умов угоди (тобто дата фізичного постачання коштів відповідно до її умов).

Дата валютування –

  1. Дата, починаючи з якої певні кошти можуть бути використані.
  2. Дата фактичного здійснення будь-якої операції.
  3. Дата постачання іноземної валюти.

Термін дата валютування часто використовується в операціях з іноземною валютою з метою чіткого визначення дати, коли надходження витрати стає доступним для використання клієнтом банку або банком-кореспондентом, або коли стає можливим здійснення переказу коштів на рахунок покупця за кордоном.

Для безготівкових конверсійних операцій дата валютування означає календарне число, у якому проведено реальний обмін коштів у вигляді отримання купленої валюти та постачання проданої валюти контрагенту угоди. Для кредитно-депозитних операцій датою валютування буде дата надання кредиту, тобто дата надходження коштів у рахунок позичальника. А датою закінчення депозиту (maturity date) служить дата повернення основної суми за депозитом та відсотків щодо нього на рахунок кредитора.

Порядок застосування дати валютування для банків установлюється Національним банком. Порядок застосування дати валютування у небанківській платіжній системі визначається правилами платіжної системи.

Датами валютування та датами закінчення договору є лише робочі дні, крім вихідні та святкові дні для даної валюти.

На фінансовому ринку використовуються такі дати валютування, як:

  • Spot – розрахунок проводиться на другий торговий день після укладання угоди;
  • Tomorrow (Tom) – розрахунок проводиться наступного торгового дня після дня, коли було укладено угоду;
  • Today (Tod) – розрахунок провадиться сьогодні, тобто в день укладання угоди.

(Див. Переказ коштів).

Залишити коментар:

Site Footer