Бордеро

Бордеро (фр. bordereau від bord – Край) має наступні значення:

  1. Витяг з бухгалтерських рахунків, інших документів.
  2. Опис, що додається до надісланих документів.
  3. Детальний опис реалізованих цінних паперів (акцій, облігацій, векселів та ін.), що складається банком, банкірською конторою або біржовим маклером на ім’я особи, яка доручила здійснити зазначену в бордер операцію з його цінними паперами.
  4. Перелік ризиків страхування за перестрахувальним договором.

Як страховий термін, бордеро означає документально оформлений перелік договорів страхування, що підлягають перестрахування, з викладенням їх основних умов. У бордеро, як правило, вказуються страхувальники, об’єкти страхування та місце їх перебування, страхові ризики, строки страхування, страхова сума, страхова премія, сума власного утримання страховика, сума, яка припадає на частку перестраховика. Через бордеро перестраховики отримують інформацію про обсяг їхньої відповідальності, що дає можливість вжити заходів для захисту своїх інтересів (наприклад, шляхом передачі частини ризиків у ретроцесію, тобто перестрахування перестраховика).

Бордеро діляться на попередні та остаточні. Попереднє бордеро висилається щодо укладеного договору страхування, а остаточне бордеро – щодо договору, за яким завершено всі переговори та оформлено страховий поліс.

Бордеро має надсилатися в обумовлені договором перестрахування терміни (наприклад, один раз на тиждень або місяць). Крім того, перестрахувальники в обумовлені терміни спрямовують перестраховикам бордеро зі збитків, де наводять відомості про страхові випадки, збитки від них та розміри страхових виплат за тими подіями, в оплаті наслідків яких мають взяти участь перестрахувальники. Нерідко умови договорів перестрахування не передбачають висилку Бордер з метою скорочення накладних витрат. У цих випадках цеденти періодично надсилають перестраховикам рахунки, де показуються всі суми, належні їм або підлягають утриманню з них.

Залишити коментар:

Site Footer