База

База (base) – це фінансова (або інша) інформація, що відноситься до моменту (або періоду) часу, що приймається як основа для порівняння (оцінки) наступних змін аналізованого процесу або явища.

База (франц. baseвід грец. basis)

  1. економічні дані, показники, що відносяться до певного періоду часу (базового року), що використовуються як основа для порівняння з іншими аналогічними показниками. Зазвичай як база приймається вихідний рівень, від якого ведеться відлік економічних показників і стосовно якого фіксується їх зміна. Наприклад, при аналізі динаміки цін можна вибрати в якості бази рівень цін 1990, оскільки починаючи з цього періоду ціни зазнали значних змін;
  2. склад товарів, місце їх зберігання.

Грошова база – Самостійний компонент грошової маси. Вмикає агрегат M0 (готівка в обігу) плюс кошти в касах банків, обов’язкові резерви комерційних банків у центральному банку та їх кошти на кореспондентських рахунках у центральному банку. p align=”justify”> Грошова база складає пасив у балансі центрального банку, вона регулюється центральним банком країни шляхом операцій на відкритому ринку: продажем і купівлею банком державних цінних паперів, а також іншими методами.

Монетарна база – Сукупність елементів грошової маси, що складається з суми грошей, що знаходиться в банках, на руках у приватних осіб, банківських депозитів у центральному банку. Розширення монетарної бази має визначати потенційне зростання кількості грошей у обігу.

Інформаційна база – Сукупність даних, систематизованих за певними ознаками і використовуваних для вирішення різних завдань, а також застосування при цьому методів та засобів накопичення та передачі інформації.

Капітальна база — власні кошти банку, акції, різні резерви та нерозподілений прибуток. У банківській практиці виділяють основний та додатковий капітал.

База контракту — один або кілька видів фінансових активів, дозволених до постачання за біржовим контрактом з платежем за ціною, що дорівнює біржовому котируванню. Інші види фінансових активів, що відрізняються від обумовлених у контракті, можуть також пропонуватися за контрактом, але з премією чи зі знижкою порівняно з контрактною ціною. База договору забезпечує спрощення біржових операцій, особливо розрахунків під час постачання товару по ф’ючерсним контрактам.

Масштабна база – Величина виробництва, прийнята за основу для розрахунку постійних витрат.

Податкова база – вартісна, фізична чи інша характеристика об’єкта оподаткування. Податкова база — один із основних елементів оподаткування, які мають бути визначені в акті законодавства про податки та збори для того, щоб податок вважався встановленим. Податкова база та порядок її визначення (обчислення) встановлюються стосовно кожного податку (збору).

Матеріально-технічна база виробництва – Сукупність матеріальних, речових елементів, засобів виробництва, які використовуються і можуть бути використані в економічних процесах. Матеріально-технічна база економіки включає галузеву структуру з виділенням основних та допоміжних галузей інфраструктури. Для підприємства поняття матеріально-технічної бази враховує стан компонентів: наявність та пристосованість виробничих площ, вік парку обладнання, відповідність готівкових матеріальних ресурсів виробничій програмі.

Залишити коментар:

Site Footer