Банкрутство

Банкрутство (bankruptcy) – це встановлена ​​у судовому порядку фінансова неспроможність підприємства, тобто. його нездатність задовольнити у встановлені терміни пред’явлені щодо нього із боку кредиторів вимоги та виконати зобов’язання перед бюджетом. В умовах нестабільної економіки, уповільнення платіжного обороту, погіршення кон’юнктури окремих товарних ринків, зростання конкуренції, недостатньої кваліфікації фінансових менеджерів банкрутство підприємств набуває дедалі більшого поширення.

Таким чином, банкрутство (неспроможність) – це нездатність боржника платити за своїми зобов’язаннями, повернути борги у зв’язку з відсутністю у нього коштів для оплати.

Банкрутство фірми виникає найчастіше у зв’язку з тим, що протягом тривалого часу її витрати перевищують доходи за відсутності джерела покриття збитків. Офіційно підприємство стає банкрутом після рішення суду про його неспроможність як боржника та нездатність розплатитися з кредиторами.

Якщо із заявою до суду про свою неспроможність звертається сам боржник, то банкрутство вважається добровільним. Якщо із заявою до суду звертаються кредитори, яким не повернено борг, то банкрутство називають примусовим. Разом з тим, у господарській практиці останніх років почастішали випадки умисної самоліквідації підприємств, які забезпечивши залучення значного обсягу позикових коштів (у грошовій, товарній та інших формах) та використавши їх з метою наживи окремих осіб оголошують себе банкрутами для того, щоб уникнути розрахунків. Механізм таких дій кваліфікується як фіктивне банкрутство та переслідується у кримінальному порядку.

Умови та порядок визнання підприємства банкрутом ґрунтуються на певних законодавчих процедурах. Так, рішення про визнання підприємства банкрутом може винести лише арбітражний суд. Підставою для порушення судового провадження у справі про банкрутство є письмова заява:

  • будь-кого із кредиторів;
  • самого підприємства-боржника;
  • прокурора.

У сучасній практиці більшість справ про банкрутство порушується з ініціативи комерційних банків та податкових інспекцій.

За рішенням суду неспроможне підприємство може бути реорганізовано. При цьому йому дається термін для виходу зі стану банкрутства, погашення боргів, інколи ж надається необхідна допомога в цьому. У певних випадках можлива ліквідація підприємства з продажем майна для компенсації заборгованості.

Залишити коментар:

Site Footer