Банківський портфель

Банківський портфель (Bank Portfolio) – це частина загального портфеля банку, що складається з об’єктів, за якими банк має чіткі наміри утримувати їх у своїй власності з метою одержання економічного доходу у вигляді приросту вартості. Поточна ринкова вартість банківського портфеля немає істотного впливу рішення банку утримання об’єктів, тому зміна ринкових умов не призводить до зміни економічної вартості банківського портфеля з погляду керівництва банку.

Поняття «портфель» також застосовують до групи об’єктів, які є однорідними за певними характеристиками, а саме: типом контрагента, видом інструменту тощо. Найчастіше використовуються такі терміни: «кредитний портфель», «портфель цінних паперів», «інвестиційний портфель».

Насправді термін «Банківський портфель» застосуємо як стосовно банківських активів, а й пасивів. Зокрема, виділяють таке поняття як «Депозитний портфель», який є балансовим залишком на поточних, розрахункових та депозитних рахунках юридичних та фізичних осіб на певну дату.

(Див. Активи банківські, Кредитний портфель, Інвестиційний портфель, Портфель цінних паперів банку, Торговий портфель).

Залишити коментар:

Site Footer