Акцептант

Акцептант (від лат. aceptans / acceptantis / – приймає; англ. acceptor) –

  1. особа, яка прийняла оферту і тим самим поклала на себе зобов’язання, що випливають із відповідного договору (див. також Акцепт);
  2. особа, яка прийняла на себе зобов’язання (що погодилося) сплатити чек, вексель, рахунок або інший грошовий чи товарний документ.

У договірних відносинах акцепт – це згода укласти договір. Однак не всяка згода укласти договір має силу акцепту. Ця згода має бути повною і беззастережною. Якщо згода укласти договір на запропонованих умовах є повною та беззастережною, то така згода має силу акцепту, і як тільки акцепт приєднується до оферти, договір вважається укладеним. Якщо є згода, але на дещо інших умовах, то це розглядається як відмова від укладання договору і одночасно як нова оферта. Тільки безумовна та беззаперечна згода має силу акцепту. Та особа, яка робить оферту, називається оферентом, та особа, яка виражає акцепт, називається акцептантом. І як тільки оферта зроблена та до неї приєднується акцепт, то договір вважається укладеним. І акцепт, і оферта юридично пов’язують і оферент, і акцептант. Юридична дія оферти, як і акцепту, залежить від багатьох умов.

Акцептант (acceptor) – юридична або фізична особа, яка дала згоду на оплату документа (векселі, чека, платіжної вимоги, платіжної вимоги-доручення, коносамента та ін.). При розрахунках переказними векселями як акцептант виступає трасат (drawee), який засвідчує, що він приймає він зобов’язання платежу. У визнання цього зобов’язання, на рахунку чи векселі ставиться підпис. Після того, як документ підписано, акцептант вважатиметься головним боржником, який виконуватиме зобов’язання за цим векселем або рахунком.

Акцептант платіжної картки (card acceptor) — сторона, яка приймає картку від її власника як платіжний інструмент і надсилає інформацію про транзакції обслуговуючому банку-еквайєру. Акцептантами картки виступають торгово-сервісні фірми, і навіть банкомати.

Акцептант — будь-яка торговельна установа, яка надає послуги, яка акцептує від свого імені або від імені своєї мережі оплату товарів або послуг через інструмент електронних грошей.

Залишити коментар:

Site Footer