Акцепт

Акцепт (Acceptance) – це згода платника оплатити грошові чи товарні документи або згода однієї із сторін з умовами іншої сторони (від лат. Acceptus – Прийнятий). Найчастіше акцепт застосовується при розрахунках за товари, послуги та виконані роботи, згідно з якими платіж здійснюється за згодою платника за розрахунковими документами, виписаними постачальником.

Розрізняють такі види акцепту:

  1. згода платника на оплату розрахункових документів або гарантія оплати товарів та послуг;
  2. прийняття платником (трассатом) за переказним векселем (тратте) зобов’язання сплатити вексель у разі настання зазначеного у ньому терміну. Такий акцепт оформляється у вигляді відповідного напису акцептанта – авалю – на лицьовій стороні векселя;
  3. згода банку гарантувати оплату суми, зазначеної у переказному векселі;
  4. згоду однієї сторони на укладення договору відповідно до пропозиції (оферти) іншої сторони;
  5. у міжнародному праві – одностороння заява про пов’язаність умовами договору.

У практиці банківської діяльності виділяють вексельний акцепт (згода платника – трасата – на оплату переказного векселі) та банківський акцепт (Згода банку на оплату розрахункових документів або порука банку в тому, що документ буде оплачено). При банківському акцепті часто потрібне попереднє депонування коштів у сумі акцепту.

Залежно від повноти суми, що акцептується, розрізняють акцепт повний і частковий. За законодавством більшості країн акцепт має бути повним та беззастережним.

Залежно від часу надання згоди акцепт поділяється на: попередній (спочатку дається згоду на оплату, потім слідує платіж) і наступний (Акцептант може відмовитися від оплати після списання грошей з його рахунку).

За формою виділяють акцепт позитивний та негативний. При позитивному акцепті згода надається у письмовій формі, за негативному акцепті згоду на оплату вважається даними, якщо акцептант у встановлений термін не заявив про відмову від оплати.

Акцепт дає можливість платнику перевірити дотримання постачальником умов договору (угоди); при попередньому акцепті платник може маневрувати грошима, призначеними на оплату, протягом терміну його действия.

Акцепт у страхуванні – згода з боку страхувальника або страховика на пропозицію (оферту) укласти договір страхування або перестрахування на умовах, зазначених у цій пропозиції. Акцепт, що містить інші умови, на відміну запропонованих, вважається відмовою від акцепту. У практиці страхування акцепт багато в чому результат аквізиції. Через акцепт реалізується страховий інтерес. Акцептом у перестрахуванні є контралімент (отриманий перестрахувальний поліс).

(Див. розрахункові банківські операції).

Залишити коментар:

Site Footer