Агентські послуги

Агентські послуги (agency services) – це об’єкти продажу у вигляді дій на заздалегідь обумовлених умовах, що здійснюються фізичними або юридичними особами – агентами – за дорученням та на користь іншої особи (принципалу), причому, як правило, за її рахунок та від його імені.

Як принципал може виступати будь-яка фізична чи юридична особа. За надання агентських послуг агент отримує плату – агентську винагороду, яка при здійсненні угоди купівлі-продажу зазвичай визначається у відсотках від її вартості (див. Комісія) і може коливатися в межах 2-5%, залежно від обсягів угоди.

Правові положення про агентські послуги закріплені до Господарського кодексу України (гл. 35, Комерційне посередництво (агентські послуги) у сфері господарювання).

Надання агентських послуг юридично оформляється укладанням між сторонами письмового договору (агентської угоди), де відображаються обов’язки сторін, їх фінансові відносини, терміни надання послуг. У процесі надання агентських послуг агент не приймає він прав власності на об’єкти, із якими робить дії. Під час здійснення фінансово-кредитних економічних операцій виділяються агенти, що спеціалізуються у виконанні окремих завдань; їх діяльність у більшості випадків ліцензується та контролюється державними регулюючими органами.

Найчастіше учасники фінансового ринку не діють на ринку безпосередньо, а через своїх агентів – фінансових посередників. Останні від імені та за рахунок клієнтів проводять операції на фінансовому ринку та отримують за це винагороду. Агентами на фінансовому ринку виступають брокери, які виконують заявки клієнтів на купівлю-продаж цінних паперів, фінансові посередники, що управляють майном фізичних та юридичних осіб, комерційні банки, які купують валюту для своїх клієнтів від імені. Агентами вітчизняних комерційних банків на валютному ринку виступають юридичні особи, організовуючи на основі відповідного агентського договору пункти обміну валют.

До агентських послуг відноситься також зберігання цінностей у сейфі. Банк здійснює зберігання та видачу у разі потреби цінностей за дорученням клієнта без прийняття самостійних рішень з управління цінностями. Іншим різновидом агентських послуг є зберігання, купівля-продаж цінностей, а також виплата доходу згідно з інструкцією довірителя. Повний набір агентських послуг включає не тільки зберігання, а й активне управління майном довірителя.

(Див. Брокер, Страховий брокер)

Залишити коментар:

Site Footer