Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки

Виробництво коксу

Розділ «Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки» включає переробку сирої нафти та вугілля у придатні для використання продукти. Основним процесом переробки нафти є очищення, що включає сепарацію сирої нафти на компоненти шляхом таких методів, як крекінг та дистиляція. Цей розділ також включає виробництво власним коштом відповідних продуктів (коксу, бутану, пропану, бензину, гасу, мазуту тощо), а також надання послуги з переробки (наприклад, рафінацію на замовлення).

У розділ включено також виробництво етану, пропану та бутану як продуктів очищення нафти.

Цей розділ включає отримання газу лише нижчого ступеня чистоти (менше 95% щодо етану, етилену та бутану, менше 90% щодо пропану (пропілену), бутену (бутилену) та бутадієну).

Цей розділ не включає виробництво газів, зазначених у цьому розділі, вищого ступеня чистоти (20.14), виробництво промислових газів (20.11), видобуток природного газу (метану, етану, бутану або пропану) (06.20) та виробництво паливного газу, крім нафтового газу ( наприклад, вугільного газу, водяного газу, генераторного газу та газу газових заводів) (35.21).

Виробництво нафтохімікатів із очищеної нафти класифікують у розділі 20.

19.1 Виробництво коксу та коксопродуктів

19.10 Виробництво коксу та коксопродуктів

Цей клас включає:

 • експлуатацію коксових печей
 • виробництво коксу та напівкоксу
 • виробництво пеку та пекового коксу
 • виробництво коксового газу
 • виробництво кам’яновугільних або буровугільних смол
 • агломерацію коксу

Цей клас не включає:

 • виробництво вугільних паливних брикетів, див. 19.20

19.2 Виробництво продуктів нафтоперероблення

19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення

Цей клас включає виробництво рідкого та газоподібного палива або інших продуктів із сирої нафти, бітумінозних мінералів та їх фракційних продуктів. Очищення нафти включає один або кілька послідовних видів діяльності: поділ на фракції, пряму дистиляцію сирої нафти та крекінг.

Цей клас включає:

 • виробництво моторного палива: газоліну, гасу тощо.
 • виробництво палива: легкого, середнього та важкого нафтового палива, очищених газів, таких як етан, пропан, бутан тощо.
 • виробництво нафтових оліф та олій, в т.ч. з відходів нафти
 • виробництво продуктів для нафтохімічної промисловості та для виробництва дорожніх покриттів
 • виробництво різних видів нафтопродуктів: уайт-спіриту, вазеліну, твердого парафіну, петролатуму тощо.
 • виробництво нафтових брикетів (суміші нафти, мила, смоли та луги у вигляді брикетів)
 • виробництво бензину сумішевого (екобензину) з вмістом спиртів або їх сумішей від 5% до 30%, наприклад, газохолу

Цей клас також включає:

 • виробництво торф’яних брикетів
 • виробництво кам’яновугільних та буровугільних паливних брикетів.

Корисні статті на цю тему:

 • Детальний довідник КВЕД
 • Структура КВЕД на рівні секцій
 • Класифікатор видів економічної діяльності ДК 009:2010
 • Область застосування та структура КВЕД
 • Список розділів Переробної промисловості

Залишити коментар:

Site Footer