Середньозважена вартість капіталу

Середньозважена вартість капіталу (Weighted average cost of capital; WACC) – середня ціна, яку підприємство платить за використання сукупного капіталу, сформованого з різних джерел. Вона характеризує середнє значення вартості капіталу, залученого з кожного конкретного джерела, виваженої на питому вагу кожного джерела у сумі використовуваного капіталу.

Термін «середньозважена вартість капіталу» застосовується у фінансовому аналізі та оцінці бізнесу. Показник характеризує відносний рівень загальної суми витрат із забезпечення кожного джерела фінансування та є середньозваженою вартістю капіталу.

Принципова формула розрахунку цього показника має такий вигляд:

WACC = (СКв * Ув + СКа * Уа + ЗКф * Уф + ЗКт * Ут + ЗКп * Уп)/100

де WACC – Середньозважена вартість капіталу підприємства, в %;
СКв – Вартість залучення власного капіталу за рахунок внутрішніх джерел, у %;
Ув — питому вагу власного капіталу, залученого з допомогою внутрішніх джерел, у загальному капіталі, у %;
СКа – Вартість залучення власного капіталу за рахунок зовнішніх джерел, у%;
Уа — питому вагу власного капіталу, залученого з допомогою зовнішніх джерел, у загальному капіталі, у %;
ЗКф — вартість залучення фінансового кредиту, що використовується підприємством, у %
Уф – Питома вага фінансового кредиту у використовуваному капіталі, у%;
ЗКт – Вартість залучення товарного кредиту використовуваного підприємством, у %;
Ут – Питома вага товарного кредиту у використовуваному капіталі, у%;
ЗКп – Вартість залучення позикового капіталу з інших джерел, в %;
Уп – Питома вага позикового капіталу, залученого з інших джерел, у капіталі, що використовується, в %.

Основу розрахунку середньозваженої вартості капіталу становить вартість капіталу, залученого з окремих джерел (див. вартість капіталу).

Економічний сенс WACC полягає головним чином у визначенні вартості нової грошової одиниці. Основне призначення WACC полягає в тому, щоб використовувати отримане значення як коефіцієнт дисконтування при складанні бюджету капіталовкладень.

Середньозважена вартість капіталу – відносно стабільна величина. Вона характеризує сформовану структуру капіталу. В даному випадку оптимальність необхідно розуміти дещо умовно, так як вона нерідко носить вимушений характер, оскільки власники і керівництво компанії, можливо, хотіли б змінити структуру джерел, але це неможливо у силу низки об’єктивних і суб’єктивних обставин. Однак якщо структура, що вже склалася, вважається задовільною, то тоді саме вона повинна підтримуватися при залученні нових джерел коштів для фінансування діяльності підприємства.

Оцінка середньозваженої вартості капіталу необхідна на вирішення багатьох завдань фінансового менеджменту. Вона допомагає залученню вартості капіталу, вибору варіантів фінансування проектів, необхідні реалізації фінансової стратегії.

Існує два підходи у виборі терезів. У першому випадку ваги беруться, виходячи з ринкових оцінок складових капіталу, у другому – виходячи з балансових оцінок. І той, і інший підхід досить часто використовуються у фінансовому менеджменті. Критерієм вибору підходу є доступність необхідної для його використання інформації.

Точність розрахунку WACC особливо важлива у фінансовому менеджменті. Вона залежить від цього, наскільки акуратно розраховані значення вартості капіталу окремих джерел підприємства. Однак ніяка прогнозна оцінка не дає абсолютної точності оцінюваного показника, тому наведені моделі, що використовуються в кінцевому підсумку для розрахунку середньої вартості капіталу, не вважаються ідеальними. Але водночас вони прийнятні для аналітичних цілей.

Якщо говорити про динаміку середньозваженої вартості капіталу та її сприятливе значення, то однозначно вірних суджень у цьому питанні немає. Єдине, що вважається безперечним, це твердження про те, що за інших рівних умов зниження WACC сприяє підвищенню цінності підприємства, під якою зазвичай розуміється її ринкова вартість. У будь-якому випадку ця оцінка є дуже ефективним інструментом аналізу. Вона сприяє постановці для підприємства стратегічного управління у частині фінансів. Оскільки однією з основних стратегічних фінансових цілей є ринкова вартість підприємства, саме середньозважена вартість капіталу дозволяє оцінювати і приймати необхідні фінансові рішення з метою управління нею.

Залишити коментар:

Site Footer