Капіталовкладення

Капіталовкладення (capital expenditure) – Витрати придбання об’єктів основного капіталу (capital assets). Капіталовкладення не віднімаються із прибутку, оскільки придбання активу не є збитком. Однак у міру того, як об’єкт основного капіталу втрачає свою вартість у результаті зносу (depreciation), амортизаційні відрахування виробляються із прибутку.

Капітальні вкладення, капіталовкладення (investments) – інвестиції в основний капітал (основні кошти), витрати на нове будівництво, розширення, реконструкцію та технічне переозброєння підприємств, що діють, придбання машин, обладнання, інструменту, інвентарю, проектно-вишукувальні роботи та інші.

Капітальні вкладення – одна з основних форм реальних інвестицій у відтворення основних фондів підприємства. Капітальні вкладення основні фонди здійснюються у формі нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту.

Об’єкти капіталовкладень – що у приватної, державної, муніципальної та інших форм власності різні види новоствореного і (чи) модернізованого майна.

Суб’єкти інвестиційної діяльності – інвестори, замовники, підрядники, користувачі об’єктами капітальних вкладень та інші.

Будівництво об’єктів здійснюється за заздалегідь розробленим проектом. У ньому, поряд з іншими показниками, визначаються вартість будівництва об’єкта та ефективність капіталовкладень. По діючим підприємствам важливо «вбудувати» проекти у бізнес-плани, врахувати проектні показники ефективності капіталовкладень у показниках ефективності виробництва, що передбачаються у бізнес-планах, розрахувати та оптимізувати загальний кеш-флоу (грошовий потік готівки).

Капіталовкладення оцінюються в діючих – договірних, відкритих, твердих – цінах, за кошторисною вартістю будівництва (визначає балансову вартість основних фондів, що вводяться в дію, з побудованих підприємств, будівель, споруд), а також у порівнянних цінах.

Велике значення має розподіл капіталовкладень в активну частину основних фондів (машини, обладнання, транспортні засоби, прилади, обчислювальна та інформаційна техніка, телекомунікації) за їх техніко-економічним рівнем. Капіталовкладення, пов’язані з впровадженням передової (прогресивної) техніки та технології, з організацією випуску нових, прогресивних товарів, з наданням нових послуг, становлять найважливішу частину (вид) інноваційної діяльності.

Введені в результаті капіталовкладень основні фонди є основною частиною національного багатства країни. Від обсягів капіталовкладень та його «якості» (частки капіталовкладень, що з здійсненням технічно прогресивних проектів, випуском нових видів продукції, матеріалів, впровадженням нової техніки та технології) залежать розміри і «якість» матеріально-технічної бази суспільства.

Залишити коментар:

Site Footer