Грант-елемент

Грант-елемент – Показник, що використовується в міжнародній статистиці для зіставлення умов надання різних кредитів і позик як узагальнюючу оцінку ступеня пільгності кредитів. Умови кожного кредиту характеризуються параметрами: терміном кредиту, пільговим періодом та ставкою відсотка. Грант-елемент розраховується як інтегральний показник, що враховує відмінності цих показників за кредитними угодами, що порівнюються. Він показує, яку частину платежів рахунок погашення боргу недоотримує кредитор у результаті надання кредиту за умов більш пільгових, ніж звичайний комерційний кредит.

Грант-елемент дозволяє оцінювати ступінь пільгності кредиту та порівнювати у міжнародній статистиці кредити з різними умовами. Визначає (в % до номіналу) втрати кредитора, пов’язані з наданням кредитів із відсотковими ставками, нижчими, ніж ринкові. Позитивні значення грант-елемента означають втрачену вигоду (оскільки надані в кредит кошти могли бути розміщені за вищою ставкою), негативні – додаткові доходи кредитора (при розміщенні кредиту за умов, жорсткіших, ніж ринкові). Грант-елемент дорівнює 100% у разі безоплатної субсидії та 0% – при оплаті готівкою та у разі, якщо кредит надано за ставкою, що дорівнює ставці порівняння.

В основі розрахунку грант-елемента лежить порівняння сучасних величин погашених платежів по тілу кредиту та нарахованих відсотків з номінальною величиною кредиту. Як ставка порівняння використовується переважаюча на ринку капіталів ставка за довгостроковими депозитами (нині прийнята рівною 10%; пропозиції про її зміну, що періодично вносяться на розгляд до міжнародних організацій, в т.ч. з урахуванням динаміки ставок за експортними кредитами країн-членів Організації економічного співробітництва та розвитку – ОЕСР, поки що офіційно не схвалені).

Грант-елемент у % розраховується за такою формулою:

Грант-елемент (формула)

де ГЕ – Показник грант-елемента, що характеризує розмір відхилень вартості конкретного кредиту на умовах, запропонованих комерційним банком, від середньоринкової вартості аналогічних кредитних інструментів, у відсотках;
i – Одиниця платіжного періоду;
t – кількість одиниць платіжного періоду протягом загального терміну надання кредиту;
В — сума виплат відсотка та основного боргу в І-му періоді за конкретним кредитом;
КР — сума банківського кредиту, що залучається;
Зп – Середня ставка відсотка за кредит, що склалася на грошовому ринку, за аналогічними кредитними інструментами.

Залишити коментар:

Site Footer