Готова продукція

Готова продукція (finished goods) – закінчена продукція, вироблена підрозділами підприємства або організації, придатна для виробничого та особистого споживання та призначена для відпустки набік (див. Продукція). Готова продукція повинна бути здана на склад або оформлена актами приймання, відповідати стандартам або технічним умовам, повністю укомплектована, прийнята службами технічного контролю, має сертифікат, паспорт або інші документи, що засвідчують її якість і комплектність.

Готова продукція – це товари, призначені для використання кінцевими споживачами (власне споживачами, інвесторами, державою та експортерами), на відміну від проміжних товарів. Насправді виділити готову продукцію з безлічі товарів досить складно: паливо, наприклад, купується як кінцевого споживання, і у підприємницьких цілях. Тому як готової продукції можуть розглядатися також сировину та напівфабрикати.

Готова продукція – повністю закінчений виробництвом продукт, який відповідає встановленим стандартам або технічним умовам. Готова продукція приймається відділом технічного контролю, оформляється документами та передається складу. На складі продукція враховується у кількісному вираженні за видами, навіщо ведуться картки чи книжки складського обліку. У картці записи виробляються за найменуванням продукції, її номенклатурному номеру, марці, розміру, ціні за одиницю продукції. Останнім часом багато організацій застосовують безкартковий метод обліку готової продукції. При цьому методі за допомогою електронно-обчислювальної техніки щодня становлять оборотні відомості обліку випуску та руху готової продукції щодо складів та інших місць зберігання. Залишки готової продукції підлягають періодичній інвентаризації. На автоматизованих складах замість карток складського обліку використовують, як правило, оперативні машинограми та відеограми залишків та рухи готової продукції за кожним найменуванням та видом готової продукції, яка враховується за фактичною виробничою собівартістю.

Залежно від мети виробництва готова продукція ділиться на основну, сполучення та побічну; залежно від призначення – на валову, товарну тощо.

Залишити коментар:

Site Footer