Форми та види кредиту

Форма кредиту відображає структуру кредитних відносин, склад суб’єктів та основні властивості, що зберігаються при різних зовнішніх та внутрішніх змінах. Як би не змінювалися зв’язки між кредитором та позичальником з приводу позиченої вартості, форма кредиту виражає в цілому його зміст як економічної категорії.

Зміст:

 • Ростовницький кредит
 • Комерційний кредит
 • Банківський кредит
 • Державний кредит
 • Споживчий кредит
 • Іпотечний кредит
 • Міжнародний кредит
  • Банківський міжнародний кредит
  • Міждержавний кредит

Ростовницький кредит

Найпростішою, нерозвиненою формою кредиту вважається лихварський кредит . Історично він був попередником всіх сучасних форм кредиту і насамперед позичкового капіталу. Лихварський кредит зародився в період розпаду первісного ладу, коли почала виникати майнова диференціація суспільства. Розподіл первісної громади на багаті та бідні сім’ї, накопичення грошових багатств у руках одних та потреба в грошах інших створили основу для лихварських позичок. З їхньою допомогою грошове багатство перетворювалося на вартість, що приносить прибуток як позичкового відсотка, тобто. в капітал, складалися економічні відносини, коли один член товариства ставав кредитором, а інший – позичальником.

У докапіталістичних формаціях лихварський капітал представлявся у двох основних формах – у вигляді позичок великим землевласникам і позичок дрібним виробникам. Кредиторами-лихварями в рабовласницькому суспільстві були перш за все купці та відкупники податків. Чималу роль грали храми (наприклад, Дельфійський у Греції та ін.). У феодальному суспільстві великими лихварями були купці, і навіть церкви, монастирі. У селі дрібним лихварством займалися заможні селяни. Позики видавалися під заставу. Як останні використовувалися передусім земельні ділянки. Тому невипадково вже під час рабовласницького суспільства з’явилося поняття «іпотека» (від грецької — застава, застава), коли позичка видавалась під заставу землі та нерухомого майна. Запорукою могли виступати також особи позичальника та членів його сім’ї. Якщо борг вчасно не сплачувався,

У феодальному суспільстві заставою стало використовуватися рухоме майно — товар, дорогоцінні метали, засоби виробництва позичальника. Саме тоді виникло поняття «ломбард», що відображає заставу рухомого майна, що легко реалізується (найактивніше такими операціями займалися купці з італійської області Ломбардії).

Лихварський кредит мав такі особливості:

 • По-перше, йому було типовим використання отриманих у позику грошей над ролі капіталу, бо як платіжного і купівельного кошти. Селяни та ремісники використовували позику для поточної потреби та сплати боргів, рабовласники та феодали – для купівлі предметів розкоші, будівництва палаців, ведення воєн, устрою політичної кар’єри тощо.
 • По-друге, характерною рисою лихварського кредиту і в рабовласницькому суспільстві, і за феодалізму були висока ставка відсотка і великий розкид її рівня. Так було в Стародавню Грецію в IV в. до н.е. були відомі випадки отримання лихварських позичок зі сплатою понад 570% річних, межі ставки відсотка за звичайними позиками коливалися від 62 до 900% річних. У середні віки феодальна знать брала позику у лихварів під 30-100%, а іноді й за значно вищими ставками.

Лихварський кредит зіграв двояку роль історії розвитку суспільства. З одного боку, він сприяв підриву власності і розмиванню тих форм виробництва, у яких грунтувався політичний устрій суспільства, і цим опосередковано сприяв зміні існуючого способу виробництва більш прогресивний. Він позитивно вплинув, створивши економічні передумови для зародження капіталістичних виробничих відносин. Лихварський кредит сприяв початковому накопиченню промислового капіталу завдяки зосередженню в руках лихварів великих грошових сум, які можна було вкласти в промислове виробництво, перетворивши лихварський капітал на функціонуючий. Одночасно лихварський кредит посилював руйнування селянських мас,

З іншого боку, лихварський кредит стримував вкладення грошей у виробництво, оскільки їх власники витягували великі доходи з допомогою високих ставок відсотка, тобто. паразитичним шляхом. У свою чергу останні не дозволяли вкладати грошовий капітал у промисловість, оскільки поглинали весь або майже весь прибуток. Тому торгово-промислова буржуазія вела наполегливу боротьбу проти лихварства, вимагаючи законодавчого обмеження ставок відсотка та загального зниження їх нормативних значень.

Позиції лихварського кредиту було підірвано внаслідок розвитку кредитної системи та особливо виникнення банків, які надавали їх за відносно низькими ставками відсотка. З появою банків було ліквідовано монополію лихварства, відбулося підпорядкування капіталу, що приносить відсотки, умовам та потребам розширеного відтворення. У сучасних умовах лихварський кредит зберігається у країнах з недостатньо розвиненими внутрішнім ринком та товарно-грошовими відносинами, з переважанням дрібнотоварних форм господарства, слабкою кредитною системою (Індія, Пакистан, Індонезія, деякі країни Африки та Латинської Америки). У більшості розвинених країн лихварський кредит заборонений законом, він існує нелегально або в прихованому вигляді (при зрощуванні лихварського капіталу з промисловим у формі споживчого кредиту).

Нині існують такі форми кредиту: банківський, комерційний, споживчий, іпотечний та міжнародний.

Комерційний кредит

Історично раніше всіх із перелічених вище форм виник комерційний кредит , оскільки він виник безпосередньо з процесу виробництва та реалізації товарів; об’єкт кредитної угоди – товарний капітал.

Сучасний комерційний кредит — це кредит, який надають підприємства один одному. Він пов’язаний із передачею у власність іншій стороні грошових сум або інших речей, що визначаються родовими ознаками. Договорами може передбачатися надання комерційного кредиту як авансу, попередньої оплати, відстрочки і розстрочки оплати товарів, робіт чи послуг, якщо інше встановлено законом.

Базою виникнення комерційного кредиту є різна тривалість виробництва та реалізації товарів у різних товаровиробників. Виникає ситуація, коли одні підприємства вже мають готову продукцію для реалізації, а інші — їхні потенційні покупці ще не продали свої товари і у зв’язку з цим не можуть оплатити чужий товар. У разі рух промислового капіталу йде паралельно позичковому. Комерційний кредит сприяє реалізації товарів та прибутку, закладеного в них. З цієї причини рівень позичкового відсотка при даній формі кредиту нижчий, ніж за банківського.

Для оформлення комерційного кредиту використовують вексель — боргове зобов’язання покупця перед постачальником.

Комерційний кредит у товарній формі має певні межі використання. Насамперед обмежені його розміри. Кожен підприємець може надати комерційний кредит іншим суб’єктам лише межах свого товарного капіталу. Граничний обсяг можливого комерційного кредиту обмежується величиною резервного капіталу підприємства-кредитора. Комерційним кредитом можуть користуватися лише підприємства, які споживають відповідні товари. Комерційний кредит має короткостроковий характер, тоді як підприємство може виникнути потреба залучення позикових коштів у довгостроковій основі. Розширенню можливостей його використання сприяє оборотність векселів. Останні можуть застосовуватися як отримання платежу, а й виступати як знаряддя платежу, переходити з рук у руки і звертатися.

Обіг векселів повністю не усуває обмеженості комерційного кредиту. Прагнення подолати вузькість його кордонів призводить до виникнення банківського кредиту і водночас модифікації самого комерційного кредиту. Так було в сучасних умовах дедалі ширше застосування отримує комерційне кредитування у грошової форми, тобто. підприємства надають одне одному грошові позички. Вони прагнуть випускати та розміщувати на інших підприємствах короткострокові комерційні векселі (до 6 місяців), щоб цим забезпечити залучення позикових коштів. Комерційний кредит повністю не вичерпав себе, нині намітилася тенденція підвищення його ролі та збільшення частки обсягом наданих позичок.

Розширенню використання векселів сприяють такі вексельні операції банків, як облік векселів та видача позичок під їхню заставу, пов’язані з короткостроковим кредитуванням господарства. Облік — це операція банку, коли він видає пред’явнику векселі суму, вказану у ньому до настання платежу. Таким чином, за наявності розвиненої кредитної системи комерційний кредит переплітається з банківським, оскільки кредитор, маючи вексель — зобов’язання позичальника, може його врахувати в банку та отримати під нього банківський кредит. Але й у разі суть комерційного кредиту не змінюється.

Поруч із комерційними векселями у зверненні можуть бути векселя, позбавлені товарної основи (дружні, бронзові). Дружні векселі є для того, щоб отримати дешеві кредити в банку. Векселедавець і векселедержатель у разі виставляють друг на друга векселі, не здійснюючи ніякої реальної поставки продукції. Банки зазвичай цураються проведення таких операцій. Визначити, чи є той чи інший вексель дружнім, можна лише тоді, коли відомі відносини між векселедавцем та одержувачем вексельної суми.

Банківський кредит

Банківський кредит — це такий кредит, у якому власники вільних коштів надають в позику позичальникам через банки. Суб’єктами банківського кредиту є, з одного боку, банк як кредитор, з другого — підприємства, організації та населення як позичальники. У ринковій економіці така форма кредиту є основною.

Банківський кредит має грошову форму, і об’єктом кредитування є грошовий капітал. У зв’язку з цим у банківському кредиті позичковий капітал остаточно відокремлюється від промислового та здійснює свій рух незалежно від останнього. Виступаючи у грошовій формі, банківський кредит долає обмеженість комерційного кредиту за багатьма параметрами – розмірами, термінами, напрямом. Завдяки цьому позичальники можуть отримувати практично будь-які суми на різні терміни кредитних угод. Грошова форма банківського кредиту дозволяє оформити кредит представникам будь-яких галузей господарської діяльності, фізичним особам на особисті цілі та інші потреби.

Банківський кредит виконує різну роль процесі суспільного відтворення. Якщо він використовується на розширення виробництва, для вкладення в основний та оборотний капітал позичальника, то банківську позику називають позикою капіталу . Коли банківський кредит застосовується для здійснення платежів, погашення старих боргових зобов’язань здійснюється позичка грошей. Наприклад, при обліку (купівлі) банком векселів у векселедержателя до терміну їх погашення має місце позичка грошей. Сукупний обсяг ресурсів, які мають банк та її клієнт, враховує вексель, не змінюється, відбувається лише перетворення вартості з форми боргового зобов’язання (векселі) на грошову. Позика грошей відбувається у всіх випадках, коли кредитна операція супроводжується купівлею банком частини фінансових активів клієнта (рахунків дебіторів, прав вимоги, боргових зобов’язань тощо). Вона лише опосередковує кругообіг капіталу, але з забезпечує його розширення, тоді як позичка капіталу безпосередньо сприяє зростанню виробництва та збільшує розмір капіталу, що має товаровиробник.

Банки надають кредити різним категоріям позичальників – підприємствам, фірмам та корпораціям, населенню, банкам та іншим кредитним організаціям, а також місцевим органам влади. Залежно від характеру діяльності та правового становища кожної з названих груп банки вступають з ними у відповідні кредитні відносини.

Банківський кредит, що надається підприємствам та корпораціям, опосередковує відтворювальний процес загалом. Він поділяється на коротко-, середньо- та довгостроковий.

Короткостроковий кредит надається на період до одного року та обслуговує рух оборотного капіталу підприємства, сприяє своєчасному здійсненню розрахунків, підвищує платоспроможність підприємств, зміцнює їхнє фінансове становище. Короткостроковий кредит є ідеальним джерелом для формування тієї частини оборотного капіталу, яка схильна до найчастіших коливань.

Мета середньострокового та довгострокового кредитів полягає у забезпеченні потреб в інвестиціях, тобто. кредит обслуговує рух основного капіталу, використовується на будівництво та реконструкцію, освоєння нових виробництв, впровадження сучасних технологій та проведення інших заходів, пов’язаних із розширеним відтворенням основних фондів. Термін надання позички – 3-5 років і більше.

Банківський кредит населенню надається у грошовій формі на різні цілі – придбання дорогих товарів та житла, капітальний ремонт житлових будинків, господарське обзаведення та ін.

Банківський кредит місцевим органам влади надається у разі касового розриву між надходженням податків та інших доходів до місцевих бюджетів та здійсненням бюджетних видатків. Банківський кредит може використовуватися також інвестиційні проекти, здійснювані місцевими органами.

Особливий різновид банківського кредиту – кредит, що надається одним банком іншому, або міжбанківський кредит. Банки-кредитори надають у позику вільні ресурси або з метою підтримки своєї прибутковості на необхідному рівні, або для забезпечення розвитку кореспондентських відносин з іншими банками. Банки, що знаходяться на початковому етапі розвитку, можуть мати відносний надлишок ресурсів через відсутність освоєних надійних та прибуткових сфер їх вкладення. Його вони пропонують іншим банкам на міжбанківському ринку. Для банків-позичальників такі кредити є засобом регулювання ліквідності, і навіть джерелом ресурсів до розширення дохідних вкладень.

Основними критеріями надання банківських кредитів всім категоріям позичальників за умов ринкової економіки є ризик, ліквідність та прибутковість їх використання позичальником. Тому банки приділяють велику увагу аналізу кредитоспроможності клієнтів, ефективності та окупності заходів, що кредитуються, а також тим формам забезпечення, які надають позичальники для зниження кредитних ризиків.

Державний кредит

Державний кредит — це така форма кредиту, коли кредитором чи боржником є ​​держава. Історично раніше став розвиватися державний кредит, за якого держава виступала як боржник.

Причиною, яка змушує державу запозичувати кошти на ринку позичкових капіталів, є дефіцит державного бюджету. Покрити останній можна так:

 • по-перше, за рахунок зростання податкових ставок, але цей захід часто неприйнятний з економічних чи соціально-політичних міркувань, оскільки зростання податків означає падіння прибутку підприємств, а також зниження реальних доходів у населення;
 • по-друге, за рахунок емісії грошей, але це спричиняє розлад грошово-кредитної системи;
 • по-третє, з допомогою позик, оскільки наявність тривалого часу між позиками та його наслідками залишає державі свободу маневру.

Слід зазначити, що зараз держава виступає як як боржник, а й як активний кредитор. В останньому випадку воно не конкурує із приватними банками. Держава спрямовує свої кредити в такі галузі господарства, які з погляду приватного капіталу є малоприбутковими, — сільське господарство, житлове будівництво, об’єкти інженерної та соціальної інфраструктури. Умови кредитування у держави більш пільгові, ніж у приватних кредиторів, — низький відсоток, тривалі терміни.

Споживчий кредит

Споживчий кредитяк особлива форма кредиту полягає у наданні розстрочки платежу населенню для придбання товарів тривалого користування. Вона надається торговими фірмами та спеціалізованими фінансовими компаніями. У деяких країнах до споживчих відносять позички у формі розстрочки за оплату житлових будинків та квартир, що надаються спеціальними організаціями (наприклад, будівельними товариствами в Англії). Споживчий кредит має товарну форму. У кредитних відносинах між громадянами та торговими фірмами банки безпосередньої участі не беруть. Цим споживчий кредит відрізняється від банківського, який видається населенню у грошовій формі. Проте споживчий кредит тісно пов’язаний із банківським, оскільки торгові фірми та фінансові компанії, що надають розстрочку платежу,

Загальний цільовий напрямок власне споживчого та банківського кредитів населенню – служити джерелом фінансування кінцевого споживача – послужив основою виникнення розширювального трактування споживчого кредиту як сукупності товарних та грошових позичок, що надаються фірмами, банками та державою населенню. Специфіка споживчого кредиту у тому, що позичальниками у разі є фізичні особи, беруть позику задоволення своїх особистих потреб.

Товарну форму має кредит з розстрочкою платежу, який оформляється для придбання товарів тривалого користування, житлове будівництво та придбання квартир. У грошовій формі кредит видається на будівництво та ремонт індивідуальних будинків, садових будиночків, невідкладні потреби, господарське обзаведення та ін. При цьому споживчий кредит може здійснюватися у вигляді безготівкових перерахувань або готівки.

Споживчий кредит може бути спрямований на інвестиційні цілі. Це має місце, коли позика йде на покращення житлових умов, створення підсобного домашнього господарства, індивідуальне житлове будівництво, будівництво житлових будинків для переселенців, придбання або будівництво садових будиночків, благоустрій садових ділянок, капітальний ремонт житлових будинків, господарський заклад, купівлю худоби.

Споживчий кредит можна використовувати на поточні потреби. Він надається у вигляді розстрочок платежів за товари, грошових позичок на їх придбання та невідкладні потреби, позичок під заставу майна у ломбардах тощо. Розміри цих кредитів визначаються вартістю товарів, що продаються в кредит, товарів, що здаються до ломбарду, а також реальними доходами позичальника (фізичної особи).

Споживче кредитування складає ті ж принципи, як і кредитування юридичних, — повернення, терміновості, цільової спрямованості, платності, забезпеченості. Важливою умовою при видачі позичок є платоспроможність та кредитоспроможність позичальника.

Кредит на поточні потреби зазвичай буває короткостроковим (до двох років). Кредит на інвестиційні цілі — довгостроковий, на відміну від кредиту на поточні споживання при його наданні від населення потрібні оформлення звіту про використання грошей та документи про цільове спрямування отриманих у банку сум і найчастіше такий кредит не може бути бланковим.

Іпотечний кредит

Слово “іпотека” має грецьке походження. Вперше воно було вжито у законодавстві Солона (VII ст. до н.е.), згідно з яким у землю боржника вривався стовп для того, щоб кожен знав, що ця земля є забезпеченням прав кредитора. За історичними свідченнями, віддача земель у заставу і продаж земельних наділів почали широко практикуватися ще в Єгипті в період першого тисячоліття до н.е.

Існують два поняття іпотеки. У вузькому значенні слова «іпотека» — це запорука нерухомого майна, а широкому — це з форм майнового забезпечення зобов’язання боржника, коли нерухоме майно залишається у власності останнього, а кредитор у разі невиконання боржником свого зобов’язання набуває декларація про отримання задоволення рахунок реалізації цього майна. Відповідно до цього іпотечний кредит — це кредит, забезпечений заставою нерухомого майна. Відмінні риси іпотеки полягають у наступному.

По-перше, іпотека, як і будь-яка застава, є способом забезпечення належного виконання іншого (основного) зобов’язання – позики або кредитного договору, договору оренди, підряду, відшкодування шкоди тощо. Отже, іпотека залежить від цього основного зобов’язання, оскільки поза цією залежністю вона втрачає сенс.

По-друге, предметом іпотеки є нерухомість. До нерухомого майна відносяться земельні ділянки та все, що міцно з ними пов’язане, — підприємства, житлові будинки, інші будівлі та споруди.

По-третє, предмет іпотеки залишається у володінні боржника. Останній залишається власником, користувачем та фактичним власником цього майна.

По-четверте, договір кредитора та боржника про встановлення іпотеки оформляється спеціальним документом – заставною, яка підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації. Заставна – іменний цінний папір, що засвідчує такі права її власника: право на отримання виконання за грошовим зобов’язанням, забезпеченим іпотекою, без надання інших доказів існування цього зобов’язання; право застави на майно, обтяжене іпотекою. За певних умов заставна може набувати властивостей цінного паперу, здатного переходити від одного власника до іншого і бути достатньою мірою «відірваною» від початкової вимоги.

Нарешті, у разі невиконання зобов’язання, забезпеченого іпотекою, кредитор має право вимагати продажу закладеного майна з громадських торгів. При реалізації майна, закладеного за договором іпотеки, іпотечний кредитор має переваги над іншими кредиторами у розмірі суми, зазначеної у заставі. Згідно з викладеним вище, можна виділити такі основні принципи іпотеки:

 • гласність, або публічність, – доступ кожної зацікавленої особи до інформації, що міститься в іпотечній книзі;
 • спеціальність – можливість встановлення іпотеки лише до певної нерухомості та у певному обсязі;
 • достовірність записи у публічних книгах означають, що щодо даного майна немає інших прав та правових обмежень, крім зазначених;
 • старшинство – перевага одного заставного права перед іншим залежно від часу внесення його до іпотечної книги;
 • безповоротність – іпотека припиняється лише у випадках, прямо передбачених у законі чи договорі;
 • непридатність погасної давності до занесених до іпотечної книги прав.

Специфіка іпотечних операцій, зокрема їх обов’язкове нотаріальне оформлення та подальша реєстрація, висуває певні вимоги до механізму іпотечного кредитування, що є підставою для виділення його як самостійної форми кредиту і дозволяє говорити про особливий сегмент фінансового ринку – ринок іпотечного капіталу.

Міжнародний кредит

Міжнародний кредит на даний час трактується як широке поняття, що поєднує різноманітні за формами та суб’єктами кредитні відносини, що обслуговують рух позичкового капіталу між країнами. Міжнародний кредит — це кредит, що надається державами, банками, юридичними та фізичними особами одних країн державам, банкам та іншим юридичним та фізичним особам інших країн на умовах терміновості, повернення та сплати відсотків. Рух позичкового капіталу між країнами може здійснюватися як з допомогою посередників, і їх участі. Як посередник можуть виступати великі національні та транснаціональні банки, міжнародні та регіональні валютно-кредитні та фінансові організації.

За формами власності усі міжнародні кредити поділяються на приватні, державні, змішані. Основною формою власності під час здійснення сучасних міжнародних кредитних угод є приватні кредити.

По валюті позики міжнародні кредити можуть здійснюватись у валютах країни позичальника, третьої країни, міжнародної рахункової валютної одиниці (СДР), європейської валюти (євро).

Міжнародний кредит, діючи у зовнішньоекономічному обороті держави, може бути як комерційний, чи фірмовий, фінансовий (банківський), проміжний і міждержавний.

Фінансовий (банківський) кредит дозволяє закуповувати товари будь-якому ринку. Часто він не пов’язаний з торговельними операціями та передбачає використання коштів на інші цілі — інвестиції, погашення сальдо платіжного балансу, купівлю цінних паперів, нарощування валютних резервів, підтримку валютного курсу тощо.

Проміжний кредит призначений обслуговування змішаних форм вивезення капіталів, товарів, послуг (наприклад, як виконання підрядних робіт).

Комерційний або фірмовий кредит є найстарішою формою зовнішньоторговельного кредиту, обслуговує міжнародну торгівлю та послуги та надається у вигляді відстрочки платежу за проданий товар однієї країни імпортеру іншої держави. Найбільш поширеним інструментом фірмового кредитування вексельний кредит. Він означає, що експортер, відвантаживши товар, виставляє переказний вексель (тратту) імпортера, який, отримавши комерційні документи, акцептує його, тобто. дає згоду на оплату у визначений термін. Останній залежить від виду товару. Якщо йдуть постачання машин та устаткування, всі вони зазвичай кредитуються терміном до 3-7 років. Під час експорту сировини та матеріалів надаються короткострокові вексельні кредити. У цілому нині термін фірмового кредиту залежить від кон’юнктури світових ринків, виду товарів, фірм-експортерів тощо.

У розрахунках між постійними постачальниками та імпортерами (особливо при багаторазовому постачанні однорідних товарів дрібними партіями) застосовується іноді така форма короткострокового кредитування, як кредит за відкритим рахунком. У цих випадках експортер відносить вартість відвантаженої продукції до дебету рахунку, відкритого ним іноземному покупцю, який погашає свою заборгованість в обумовлені контрактом терміни (зазвичай 1 раз на квартал чи місяць).

Особливий різновид фірмового кредиту є аванс покупця, який виплачується іноземному постачальнику після підписання договору у вигляді 10-15% вартості замовлених машин та устаткування. Такий аванс виступає як форма кредитування, як і спосіб забезпечення зобов’язань іноземного покупця (він має прийняти замовлений товар). При невиконанні договору з вини імпортера аванс йому повертається за вирахуванням збитків експортера (завдаток втрачається). Іноді купівельний аванс комбінується з відстроченням або розстроченням платежу. Погашення кредиту з розстроченням платежу здійснюється рівними частками, величина та строки внесення яких встановлюються заздалегідь.

З погляду експортера фірмове кредитування має такі недоліки: пов’язане з кредитними та валютними ризиками, пов’язує оборотні кошти компанії-кредитора, погіршує її балансові дані та платоспроможність. Тому за сучасних умов найбільше значення має міжнародний банківський кредит.

Банківський міжнародний кредит

Банківське кредитування тісно пов’язані з розрахунками по експортно-імпортним операціям, і його у фінансуванні зовнішньої торгівлі останні десятиліття значно зросла. Банківське кредитування здійснюється у вигляді позичок під заставу товарів, товаророзпорядчих та платіжних документів, шляхом акцепту та обліку векселів, а також в інших формах. У зарубіжних банках комплекс послуг, пов’язаних із розрахунками по експортно-імпортним операціям, їх кредитуванням та видачею гарантій за ними, отримав назву торговельного фінансування . Розрізняють кредитування експорту та імпорту.

Експортний кредит – це кредит, що видається банком країни-експортера банку країни-імпортера для кредитування постачання машин та обладнання. Банківський кредит видається у грошовій формі і має обов’язковий характер, який виявляється у тому, що позичальник повинен використовувати позику виключно для закупівель у країні-кредиторі.

З 1960-х років. Найпоширенішою формою банківського кредитування експорту машин та обладнання стали кредити покупцю. У разі банк країни-експортера безпосередньо кредитує не національного експортера, а фірми країни-імпортера та його банки. Такі кредити є середньо- і довгострокові позички (на 5-7 років і більше), призначені для закупівлі тих чи інших товарів у країні кредитора. Розрізняють кілька форм кредитів покупцю: за разовими контрактами, кредитні лінії, а також на спорудження промислових або цивільних об’єктів з постачанням обладнання та наданням послуг з будівництва, монтажу та налагодження.

Поширеною формою кредитування експорту є акцептний кредит, у якому експортер отримує можливість виставляти на банк векселі певну суму (у межах кредитного ліміту). Останній акцептує ці векселі, гарантуючи цим оплату боржником у встановлений термін. Зазвичай за бажанням експортера банком виробляється також облік векселів, тобто. купівля їх за номінальною вартістю за вирахуванням суми процентів. Акцептовані першокласними банками векселі стають інструментом кредитування зовнішньої торгівлі та легко реалізуються на міжнародному грошовому ринку. Найбільші ринки банківських акцептів знаходяться у Нью-Йорку та Лондоні. Акцептний кредит часто поєднується з акредитивною формою розрахунків та має різні конкретні види. Однією з його різновидів є акцептно-рамбурсний кредит,

Міждержавний кредит

Широке поширення цей вид кредиту набув після Другої світової війни. Він надається від імені держави і має такі різновиди:

 • двосторонні урядові кредити. Уряд однієї країни надає уряду іншої країни кредит рахунок коштів держбюджету. Відмінною особливістю таких кредитів є отримання доходу від кредитної угоди, а реалізація політичних цілей. Ці кредити створюють сприятливу основу для приватного кредитування;
 • кредити міжнародних валютно-кредитних та фінансових організацій – Міжнародного валютного фонду (МВФ), Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР), Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), Європейського фонду розвитку (ЄФР), Європейського фонду валютного співробітництва (ЄФВС), Азіатського банку розвитку , Африканського банку розвитку та ін;
 • змішаних кредитів. Широкий розвиток вони отримали в сучасних умовах та надаються міжнародними валютними організаціями разом із приватними банками та корпораціями. Ціль їх полягає в полегшенні доступу позичальника на світовий ринок позичкових капіталів. І тут приватні банки надають кредит за умови отримання позичальником кредитів МВФ чи МБРР тощо. Великі проекти в країнах, що розвиваються, часто фінансуються кількома кредитними установами — міжнародними, національними та приватними.

Своєрідною формою кредиту є кредитні відносини, оформлювані борговими цінними паперами, наприклад облігаціями. Облігаційна позика є альтернативою довгостроковому банківському кредиту. Він дозволяє підприємствам та фірмам залучати додаткові капітали для реалізації інвестиційних та інших проектів безпосередньо з фінансового ринку, не вдаючись до посередництва банків. Утримувач облігацій виступає як кредитор, він має право на отримання відсотка на позичену вартість протягом усього терміну обігу облігації, а також на повернення найпозиченішої вартості після його закінчення. Підприємство, що емітує облігації, є позичальником. Воно бере на себе зобов’язання повернути у встановлений термін отриману позику вартість і сплатити відсотки за весь період позики. Отже, відносини, оформлені облігацією,

В останні роки в США, а потім у країнах Західної Європи та Японії набули розвитку так звані комерційні папери — короткострокові боргові зобов’язання, що мають форму цінних паперів. З їх допомогою підприємства та фірми задовольняють потребу у залученні додаткових джерел для фінансування свого оборотного капіталу. Таким чином, комерційні папери є альтернативою короткостроковому банківському кредиту.

Кредитні відносини, оформлені цінними паперами, залучають широке коло кредиторів-інвесторів та дають можливість переуступити боргові зобов’язання на вторинному ринку цінних паперів. Для кредиторів така форма сприяє зниженню кредитного ризику та підвищенню ліквідності боргового зобов’язання. Для позичальників вона дозволяє зменшити вартість залучення додаткових капіталів та збільшити середні терміни запозичень. Заміщення банківських кредитів різними видами цінних паперів отримало назву сек’юритизації, а зниження ролі банків як посередників у кредитуванні — дезінтермедитації.

Залишити коментар:

Site Footer