Допустимий ризик

Допустимий ризик (Warranted (Accepted) Risk) – рівень ризику, який банк погоджується взяти на себе для досягнення мети своєї діяльності та виконання стратегічних завдань. Рівень допустимого ризику визначається у внутрішніх положеннях та планах банку, що затверджуються відповідно до принципів корпоративного управління.

Допустимий ризик – умова, на основі якої причетні сторони роблять дії, пов’язані з ризиком. Для кожного виду ризику може бути визначено свій допустимий ризик та категорія ризику.

Допустимий фінансовий ризик характеризує ризик, фінансові втрати яким не перевищують розрахункової суми прибутку по здійснюваної фінансової операції.

Допустимий ризик – це загроза повної або часткової втрати прибутку від реалізації того чи іншого фінансового проекту або від фінансової діяльності фірми загалом. В даному випадку втрати можливі, але їх розмір менший за очікуваний прибуток. Таким чином, даний вид фінансової діяльності або конкретна фінансова угода, незважаючи на можливість ризику, зберігає свою економічну доцільність.

(Див. Ризики банківської діяльності, VaR).

Залишити коментар:

Site Footer