Дохід від володіння майном

Дохід від володіння майном (unearned income) – дохід чи прибуток юридичної чи фізичної особи від продажу, обміну, безпосереднього використання, здачі у найм та інших видів використання нерухомого майна, і навіть від продажу чи обміну рухомого майна (зокрема. фінансових вливань).

Дохід від володіння майном – це дохід, який отримується від використання майна, зазвичай у вигляді орендної плати або у вигляді частки від експлуатації майна.

Дохід від володіння майном належить власнику майна або володіє ним на праві довічно успадкованого володіння, господарського відання, оперативного управління або з іншої підстави, передбаченої законом або договором.

При витребуванні майна з чужого незаконного володіння власник має право вимагати повернення чи відшкодування всіх доходів, які власник витяг або мав витягти під час незаконного володіння.

Дохід від майна (property inccome) – Дохід, що отримується від володіння будь-яким видом власності. До нього входять доходи від нерухомості, дивіденди та відсотки. Він також відомий як незароблений дохід і відрізняється від доходу від зайнятості. Дохід самостійного зайнятого є сумішшю заробленого доходу та доходу від майна.

Дохід від здачі майна (земельні ділянки, частки та паї) в оренду (найм) – Дохід фізичної особи, у володінні або користуванні якої знаходиться це майно. При цьому, якщо власник або власник майна надає це майно іншій особі на відшкодувальній основі, а ця інша особа отримує доходи від здачі її в оренду (найм) або від іншого її використання, доходи власника або власника зазначеного майна визначаються виходячи з відповідної винагороди, яка отримується їм від цієї іншої особи.

Дохід від майна за кордоном (property income from abroad) – Доходи осіб, що проживають в даній країні (резидентів), отримані від ренти, дивідендів і відсотків з-за кордону. Чистий дохід від власності за кордоном є цими надходженнями мінус такі ж статті доходу від власності, виплаченого резидентами неризедентам.

Дохід від власності – Дохід, що отримується власником від власності, яка передана іншій фізичній або юридичній особі і бере участь у виробництві або іншій діяльності. Власник може отримувати дохід у вигляді: відсотка, ренти, доходу корпорацій, що розподіляється, і т.д.

Дохід із капіталу (capital income) – одержуваний власником капіталу дохід у виробничій, комерційній, правовій, інтелектуальній та інших формах. Дохід з капіталу – дохід юридичної чи фізичної особи від фінансових вкладень (акцій, депозитів, позик іншим особам). Поділяється на дохід від приросту капітальної вартості активів та дохід як проценти та дивіденди.

Залишити коментар:

Site Footer