Дефлятор

Дефлятор (deflator) – індекс цін, використовуваний при перерахунку поточних вартісних показників постійні ціни. Застосовується для усунення впливу змін цін щодо динаміки фізичного обсягу вартісних показників, їх переоцінки та перерахунку (див. також Реальні та номінальні величини). Н

апример: дефлятор валового національного продукту (ВНП) – середньозважений індекс або рівень цін на товари та послуги, що формують ВНП, – дозволяє визначити, скільки коштував поточний обсяг виробництва, якби збереглися ціни попереднього періоду. ВНП, обчислений у цінах, наведених за допомогою дефлятора до цін базового року, називається реальнима в поточних цінах – номінальним. Формула обчислення дефлятора ВНП (інша назва: індекс-дефлятор):

дефлятор ВНП

Дефлятор використовується для аналізу динаміки ВНП і ВВП, а також як індекс цін, що характеризує темп інфляції, поряд з агрегатним індексом споживчих цін (ІСЦ). На відміну від останнього, дефлятор ВВП розраховується за ширшим колом цін, а не лише споживчих. Побудовані на такій різній основі показники нерідко дають різні оцінки рівня інфляції. Процедуру перерахунку цін товарів та послуг поточного року ціни року, взятого як базового, називають дефлятированием.

Дефлятор валового внутрішнього продукту (дефлятор ВВП) – Ціновий індекс, створений для вимірювання загального рівня цін на товари та послуги (споживчого кошика) за певний період в економіці. Розраховується як індекс Пааше та виражається у відсотках.

Дефлятор ВВП оцінює ступінь інфляції для всієї сукупності благ, що виготовляються та споживаються у країні. Цей показник враховує не лише зміни цін на товари народного споживання, а й ціни на інвестиційні товари, товари, що використовуються для державних потреб, товари та послуги, що експортуються та імпортуються.

Дефлятор зовнішньоторговельного обороту – зведені середньозважені індекси цін продажу експортних та придбання імпортних товарів учасниками зовнішньоторговельної діяльності. Розраховуються Мінстатом щокварталу на підставі митної статистики та характеризують загальні зміни рівня зовнішньоторговельних цін у середньому за період. Застосовуються також дефлятори обсягу капітальних вкладень країни та інших узагальнюючих показників.

Залишити коментар:

Site Footer