Чистий прибуток

Чистий прибуток (net profit; profit after tax; PAT) — остаточна сума прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства після сплати податків та інших обов’язкових платежів із суми балансового (валового) прибутку. Розрахунок суми чистого прибутку здійснюється за формулою:

ЧП = БП - Нп - ОПп

де НП – сума чистого прибутку, що залишається у його розпорядженні;
БП – Сума балансового (валового) прибутку підприємства;
Нп – Сума сплаченого податку на прибуток;
ВПп сума інших податків та обов’язкових платежів, виплачених за рахунок прибутку
.

Чистий прибуток використовується для розширення виробництва та є основним джерелом формування доходів бюджету та грошових накопичень підприємства.

Чистий прибуток використовується для збільшення оборотних коштів підприємства, формування фондів та резервів, реінвестицій у виробництво.

Обсяг чистого прибутку залежить від обсягу валового прибутку та величини податків; виходячи з обсягу чистого прибутку обчислюються дивіденди акціонерам підприємства.

Чистий прибуток – один із найважливіших підсумкових показників роботи будь-якої фірми. В отриманні чистого прибутку зацікавлене не лише керівництво та власники компаній. Хороші показники чистого прибутку залучають нових інвесторів, сприяють прийняттю позитивних рішень про видачу фірмі кредитів, а також зміцненню авторитету компанії у ринкових умовах господарювання.

Саме чистий прибуток дозволяє фірмам розвивати матеріальну базу, вкладати кошти у розширення виробництва, удосконалення технологій та освоєння передових прийомів та методів роботи. Все це призводить до виходу компанії на нові ринки збуту, розширення обсягів продажу і, як наслідок, приросту чистого прибутку.

Залишити коментар:

Site Footer