Авізо

Авізо (Advice) – це офіційне письмове повідомлення банку про виконання ним розрахункової операції, відправлення векселі, переказ грошей тощо, яке надсилається іншому банку або клієнту (від італ. Avviso, фр. – Avis – сповіщення). Для цього використовують спеціальні бланки або копії грошово-розрахункових документів (платіжні доручення, рахунки, платіжні вимоги, меморіальні ордери тощо). Авізо застосовують у комерційній та бухгалтерській практиці.

В авізо вказують: номер, дату запису, характер операції, суму, найменування платника та одержувача тощо.

Авізо використовують у взаєморозрахунках між банками як письмові підтвердження про виплату клієнтам шляхом списання з їх рахунків певних сум або про прийняття певних сум. Банки також використовують авізо для повідомлення клієнтів про рух коштів на їх рахунках, відкриття акредитивів, виставлених переказних векселях або чеках, відвантаження постачальниками товарів, переказ грошей, про залишки коштів на рахунках тощо.

Залежно від характеру операції авізо поділяють на дебетові та кредитові. Залежно від форми відправлення – на поштові та електронні. До поштових авізо прикріплюють документи, використані як основу здійснення розрахунків. З розширенням використання електронних та цифрових засобів передачі інформації способи обміну сповіщеннями-авізо стали різноманітнішими. З іншого боку, широке використання електронних систем розрахунків робить використання авізо застарілим, резервним способом документообігу. Порядок їх відсилання визначається кореспондентськими та іншими міжбанківськими угодами або договором з клієнтурою. Для оптимізації операцій можуть застосовуватися зведені авізо, складені на підставі кількох розрахункових документів.

Дебетове авізо — це поштове повідомлення, що використовується у банківській та брокерській бухгалтерії для повідомлення контрагента про вчинення угоди в якомусь певному місці та для внесення відповідного запису до клієнтської книги або загального регістру. Дебетове авізо містить усі відомості про операцію та зберігається як матеріал для довідок у майбутньому.

При здійсненні міжнародних банківських розрахункових операцій використовують дебет-авізо – доручення зовнішньоторговельні організації за встановленою формою при розрахунках підприємств однієї країни з банками інших країн за товари та послуги в порядку інкасо з наступним акцептом.

В Україні авізо використовують у взаємних розрахунках між банками за допомогою міжфілійних оборотів.

(Див. Переказ коштів, Платник, Платіжний інструмент, Розрахункові банківські операції).

Залишити коментар:

Site Footer