Металургійне виробництво

Металургійне виробництво

Розділ “Металургійне виробництво” включає виплавку та/або рафінування чорних та кольорових металів з руди, ливарного чавуну або брухту з використанням електрометалургійних процесів та інших процесів металургійного виробництва. Цей розділ також включає виробництво сплавів та суперсплавів металів з додаванням хімічних елементів до чистих металів. Отриману в результаті виплавки та рафінування продукцію зазвичай у вигляді злитків (чушок, болванок) використовують в операціях прокатування, волочіння та штампування для виготовлення пластин, листів, штаби, прутків, стрижнів, дроту, труб та порожніх профілів, а також у розплавленому вигляді для виготовлення деталей та готових виробів з основних металів.

24.1 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів

Ця група включає такі види діяльності, як пряме відновлення залізної руди, виробництво переробного чавуну в розплавленій або твердій формі, перетворення переробного чавуну на сталь, виробництво феросплавів та виробів із чорних металів.

24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів

Цей клас включає:

 • функціонування доменних печей, конвертерів сталі та прокатних станів
 • виробництво переділового та дзеркального чавуну в чушках, болванках, блоках або інших первинних формах
 • виробництво феросплавів
 • виробництво залізовмісних продуктів прямого відновлення залізняку та інших продуктів з губчастого заліза
 • виробництво чистого заліза електролізом або внаслідок застосування інших хімічних процесів
 • переплавлення відходів заліза або сталі
 • виробництво гранул та порошку із чорних металів
 • виробництво сталі у чушках чи інших первинних формах
 • виробництво напівфабрикатів із сталі
 • виробництво гарячекатаних та холоднокатаних виробів із сталі
 • виробництво гарячекатаних прутків та стрижнів зі сталі
 • виробництво гарячекатаних незамкнених профілів зі сталі
 • виробництво шпунтових паль та профілів відкритих зварних зі сталі
 • виробництво елементів залізничних та трамвайних колій (незібраних рейок) із сталі

Цей клас не включає:

 • холодне волочіння прутків, див. 24.31

24.2 Виробництво труб, порожніх профілів та фітингів зі сталі

24.20 Виробництво труб, порожніх профілів та фітингів зі сталі

Цей клас включає:

 • виробництво цільнотягнутих (безшовних) трубок і труб круглого або некруглого поперечного перетину, порожнистих профілів круглого поперечного перетину для подальшої обробки гарячим прокочуванням, гарячим пресуванням або іншим способом напівфабрикатів, таких як прутки або заготовки, отримані гарячим прокочуванням або безперервним литтям
 • виробництво цільнотягнутих (безшовних) трубок і труб будь-якого розміру з гарячекатаних або гарячепресованих заготовок шляхом подальшої обробки холодним прокатуванням або холодним волочінням трубок і труб круглого поперечного перетину та для трубок і труб некруглого поперечного перетину та порожніх профілів тільки холодним волочінням
 • виробництво зварних трубок та труб із зовнішнім діаметром понад 406,4 мм, виготовлених холодним способом з плоских гарячекатаних виробів та зварених у довжину або по спіралі
 • виробництво зварних трубок і труб із зовнішнім діаметром не більше 406,4 мм круглого поперечного перетину способом безперервного лиття або гарячого формування гарячекатаних та холоднокатаних плоских виробів, зварених у довжину або по спіралі; виробництво зварних трубок та труб некруглого поперечного перетину гарячим або холодним формуванням з гаряч або холоднокатаних смуг, зварених у довжину
 • виробництво зварних трубок і труб із зовнішнім діаметром не більше 406,4 мм, виготовлених гарячим або холодним формуванням з гарячекатаних або холоднотянутих смуг і зварених у довжину для подальшої обробки способом холодного або гарячого прокочування або способом холодного формування для труб некруглого поперечного перетину
 • виробництво сталевих плоских фланців та фланців зі штампованими хомутами шляхом обробки плоских гарячекатаних виробів зі сталі
 • виробництво фітингів для зварювання в стик, таких як колінчасті патрубки, гарячим штампуванням безшовних гарячекатаних труб зі сталі
 • виробництво резонарізних та інших трубок та труб, фітингів до них зі сталі

Цей клас не включає:

 • виробництво відлитих відцентрово-безшовних труб зі сталі, див. 24.52

24.3 Виробництво іншої продукції первинної обробки сталі

Ця група включає виробництво інших виробів холодним способом обробки сталі.

24.31 Холодне волочіння прутків та профілів

Цей клас включає:

 • виробництво сталевих прутків та цілікових заготовок прямокутного перетину холодним волочінням, шліфуванням або обертанням

Цей клас не включає:

 • виробництво сталевого дроту, див. 24.34

24.32 Холодний прокат вузької штаби

Цей клас включає:

 • виготовлення виробів плоского прокату зі сталі з покриттям або без покриття, рулонних і не рулонних, шириною менше 600 мм, шляхом повторного холодного прокату плоских гарячекатаних виробів

24.33 Холодне штампування та гнуття

Цей клас включає:

 • виробництво незамкнених профілів послідовним холодним штампуванням на прокатному стані або фальцюванням на пресі плоского сталевого прокату
 • виробництво холодноформованих або холоднофальцьованих ребристих листів та багатошарових панелей (сендвіч-панелей) із сталі

24.34 Холодне волочіння дроту

Цей клас включає:

 • виробництво сталевого дроту холодним волочінням тонких сталевих прутків

Цей клас не включає:

 • волочіння сталевих прутків та цілікових заготовок прямокутного перетину, див. 24.31
 • виробництво виробів із дроту, див. 25.93

24.4 Виробництво дорогоцінних та інших кольорових металів

24.41 Виробництво дорогоцінних металів

Цей клас включає:

 • виробництво основних дорогоцінних металів:
  • виробництво та рафінацію оброблених або необроблених дорогоцінних металів (золота, срібла, платини тощо) з руди та відходів
 • виробництво сплавів із дорогоцінних металів
 • виробництво напівфабрикатів із дорогоцінних металів
 • нанесення срібла на недорогоцінні метали
 • нанесення золота на недорогоцінні метали чи срібло
 • нанесення платини або металів платинової групи на золото, срібло чи недорогоцінні метали

Цей клас також включає:

 • виробництво дроту з дорогоцінних металів волочінням
 • виробництво фольги з дорогоцінних металів

Цей клас не включає:

 • лиття кольорових металів, див. 24.53, 24.54
 • виробництво ювелірних виробів із дорогоцінних металів, див. 32.12

24.42 Виробництво алюмінію

Цей клас включає:

 • виробництво алюмінію з оксиду алюмінію
 • виробництво алюмінію електролітичним рафінуванням алюмінієвих відходів та брухту
 • виробництво алюмінієвих сплавів
 • виробництво напівфабрикатів із алюмінію або сплавів алюмінієвих

Цей клас також включає:

 • виробництво дроту з алюмінію волочінням
 • виробництво окису алюмінію (глинозему)
 • виробництво обгорткової алюмінієвої фольги
 • виробництво багатошарової алюмінієвої фольги, де алюміній є основним компонентом

Цей клас не включає:

 • лиття кольорових металів, див. 24.53, 24.54

24.43 Виробництво свинцю, цинку та олова

Цей клас включає:

 • виробництво свинцю, цинку та олова з руди
 • виробництво свинцю, цинку та олова електролітичним рафінуванням відходів та брухту свинцю, цинку та олова
 • виробництво сплавів свинцю, цинку та олова
 • виробництво напівфабрикатів із свинцю, цинку та олова та сплавів на їх основі

Цей клас також включає:

 • виробництво дроту із свинцю, цинку та олова волоченням
 • виробництво олов’яної фольги

Цей клас не включає:

 • лиття кольорових металів, див. 24.53, 24.54
 • виробництво свинцевих, олов’яних та цинкових труб, трубок та фітингів до них, у т.ч. муфт, колін, ніпелів, штуцерів, див. 25.99
 • виробництво олов’яних плит, листів, штаби завширшки більше 0,2 мм; фольги товщиною не більше 0,2 мм без урахування основи, порошку та волосіні, див. 25.99

24.44 Виробництво міді

Цей клас включає:

 • виробництво міді із мідної руди
 • виробництво міді шляхом електролітичного рафінування з відходів міді та брухту
 • виробництво сплавів із міді
 • виробництво плавкого дроту для запобіжників
 • виробництво напівфабрикатів із міді

Цей клас також включає:

 • виробництво дроту з міді волочінням

Цей клас не включає:

 • лиття кольорових металів, див. 24.53, 24.54

24.45 Виробництво інших кольорових металів

Цей клас включає:

 • виробництво хрому, марганцю, нікелю та інших кольорових металів із руд або оксидів
 • виробництво хрому, марганцю, нікелю тощо. електролітичним або алюмінотермічним рафінуванням хрому, марганцю, нікелю та інших кольорових металів з відходів та брухту цих металів
 • виробництво сплавів з хрому, марганцю, нікелю та інших кольорових металів
 • виробництво напівфабрикатів з хрому, марганцю, нікелю та інших кольорових металів
 • виробництво нікелевого штейну

Цей клас також включає:

 • виробництво дроту з хрому, марганцю, нікелю та інших кольорових металів волочінням

Цей клас не включає:

 • лиття кольорових металів, див. 24.53, 24.54

24.46 Виробництво ядерних матеріалів

Цей клас включає:

 • виробництво урану з ураниту або інших урановмісних руд
 • плавку та очищення урану

Цей клас не включає:

 • збагачення уранових та торієвих руд, див. 20.13
 • виробництво радіоактивних речовин для діагностичних цілей, див. 21.20
 • обробку радіоактивних ядерних відходів, пов’язану з їх подальшим перевезенням, див. 38.12
 • розміщення та зберігання радіоактивних ядерних відходів, див. 38.22
 • герметизацію (упаковку), підготовку та іншу обробку ядерних відходів з метою їх зберігання, див. 38.22

24.5 Лиття металів

Ця група включає лиття напівфабрикатів та виливків

Ця група не включає:

 • лиття готових виробів, таких як:
  • котли та радіатори, див. 25.21
  • побутові вироби, див. 25.99

24.51 Лиття чавуну

Цей клас включає всі види діяльності чавуноливарного виробництва.

Цей клас включає:

 • лиття напівфабрикатів із чавуну
 • лиття виливків із сірого чавуну
 • лиття виливків з чавуну з кулястим графітом
 • лиття виробів з ковкого чавуну
 • виробництво трубок, труб, порожніх профілів та фітингів для них з ливарного чавуну

24.52 Лиття сталі

Цей клас включає види діяльності сталеливарного заводу.

Цей клас включає:

 • лиття напівфабрикатів із сталі
 • лиття виливків зі сталі
 • виробництво відлитих відцентрово-безшовних труб зі сталі
 • виробництво фітингів для труб з литої сталі

24.53 Лиття легких кольорових металів

Цей клас включає:

 • лиття напівфабрикатів із алюмінію, магнію, титану, цинку тощо.
 • виробництво виливків із легких металів

24.54 Лиття інших кольорових металів

Цей клас включає:

 • лиття виливків із важких кольорових металів
 • лиття виробів із дорогоцінних металів
 • лиття виливків кольорових металів під тиском (кокільне лиття)

Корисні статті на цю тему:

 • Детальний довідник КВЕД
 • Структура КВЕД на рівні секцій
 • Класифікатор видів економічної діяльності ДК 009:2010
 • Область застосування та структура КВЕД
 • Список розділів Переробної промисловості

Залишити коментар:

Site Footer