Інкасація

Інкасація (Cash Collection) – система здачі готівки, валютних та інших цінностей підприємствами, організаціями банківських установ. Інкасація – складова частина діючої системи готівкового грошового обігу. З допомогою інкасації технічно забезпечується зворотний приплив у банки випущених в обіг коштів, що має значення підтримки безперервності кругообігу готівки.

Інкасація – послуга банку чи спеціалізованої компанії з перевезення цінностей. При цьому вона передбачає не тільки доставку готівки та цінностей з офісу клієнта до банку, але й наступні операції:

 • доставку готівки та цінностей до каси підприємства;
 • доставку монет/банкнот за банкноти більшого номіналу;
 • перевезення готівки та цінностей, виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння між структурними підрозділами організації;
 • прийом та зарахування готівки, доставленої службою інкасації банку або стороннім перевізником;
 • прийом та перерахування готівки на рахунок клієнта в іншій кредитній організації;
 • надання клієнту послуг з одноразової доставки монет/банкнот в обмін на банкноти іншого номіналу;
 • перевезення документів клієнтів одночасно з інкасацією готівки;
 • доставку цінних паперів.

Інкасація здійснюється відповідно до нормативних документів Центрального банку. Всі підприємства, установи та організації повинні здавати до установ банків готівку, що надходять у їх каси, для подальшого зарахування на їх рахунки.

Інкасації підлягають не лише кошти, а й валютні цінності, цінні папери, фінансові, платіжні та комерційні документи тощо. Інкасація здійснюється на договірній основі. При інкасації готівкою однією стороною обов’язково є банк. Банк може інкасувати готівку у своїх клієнтів самостійно. І тут він організує інкасацію з допомогою спеціально створеної служби. Для інкасації банк на договірній основі може залучати третіх осіб, наприклад спеціалізовані інкасаторські організації, а також користуватися послугами інших банків. Інкасація готівки – найбільш поширена операція, при проведенні якої виділяють кілька етапів:

 1. підготовка коштів до інкасації;
 2. здавання інкасатору;
 3. транспортування;
 4. прийом у банку;
 5. зарахування на відповідний банківський рахунок.

При інкасації банк здійснює операції з перерахунку грошей, що здаються, перевіряє відповідність даним супровідних документів, а також достовірність і цілісність банкнот і монет. Організація інкасації, порядок проведення, схеми руху інкасаторських машин тощо. розробляються банками чи інкасаторськими компаніями самостійно з урахуванням інтересів своїх клієнтів. Основна вимога до інкасації – забезпечити безпеку проведення цієї операції та відповідний облік коштів. Послуги з інкасації готівки банками здійснюються на платній основі.

Доставка готівки чи цінностей інкасаторами здійснюється у спеціальних інкасаторських сумках або за допомогою інших засобів (кейси, контейнери), що дозволяють надійно захистити цінності, що передаються до каси для перерахунку разом із супровідною відомістю. При прийомі сумок інкасатори перевіряють цілісність упаковки, чіткість відбитків пломбірів та розписуються у супровідній відомості. Прийом готівки та цінностей установами банків від обслуговуваних ними підприємств та організацій належить до касових банківських операцій та здійснюється у порядку, встановленому положеннями про емісійно-касову роботу та ведення касових операцій у банківських установах. Порядок та строки здачі готівки встановлюються обслуговуючими установами банків для кожного підприємства окремо.

Як правило, замовниками інкасації є юридичні особи. Вартість цієї послуги – або у вигляді фіксованої оплати за раз або як відсоток від суми інкасації – зазвичай визначається індивідуально для кожного клієнта.

(Див. Інкасатор, Каса, Касова робота, Касове підкріплення, Касовий центр Національного банку, Комерційний касовий центр, Готівка, СІТ-компанія).

Залишити коментар:

Site Footer