Дотація

Дотація (фр. dotation від лат. dotare – постачати; англ. subsidy від лат. subsidium – допомога, підтримка) – сума бюджетних коштів, що надається на безоплатній та безповоротній основі бюджету нижчого рівня бюджетної системи на покриття мінімально необхідних поточних витрат при недостатності податкового потенціалу на відповідних територій.

В Україні до дотацій відносять ті суми фінансової допомоги, які виділяються бюджетам інших рівнів на поточні витрати без зазначення конкретної мети. Якщо ж бюджетні кошти виділяються дотаціями бюджетам як цільові дотації, то вони надаються у формі субвенційщо використовуються в процесі бюджетного регулювання для фінансування мінімальних державних соціальних стандартів.

У колишньому СРСР дотації надавалися також юридичним особам з метою фінансової підтримки окремих малоприбуткових та збиткових виробництв і цілим галузям відповідно до економічної політики, що проводиться державою.

Однак у сучасній Україні дотації юридичним особам найчастіше називають субсидіями. Як вимушений міра субсидії з бюджету можуть надаватися малоприбутковим та збитковим з об’єктивних причин галузям господарства, якщо останні важливі для розвитку економіки та соціальної сфери. Зі зміцненням ринкових основ господарювання в економіці країни відбуватиметься процес скорочення та поступової ліквідації субсидій, пов’язаний з неефективною роботою підприємств.

Дотація (від лат. dotatio – дар, пожертвування):

  1. Міжбюджетні трансферти, що надаються на безоплатній та безповоротній основі без встановлення напрямків та (або) умов їх використання.
  2. Кошти, що виділяються з державного та місцевих бюджетів для надання фінансової підтримки збитковим підприємствам, у яких грошова виручка від продажу виробленого продукту менша за витрати на виробництво і продаж даного продукту, нижчим бюджетам для покриття розриву між їх доходами та витратами.
  3. Додаткові виплати працівникові, обумовлені трудовим договором чи законодавчим актом, наприклад, дотація харчування, проїзд до місця роботи, виплати неповнолітніх дітей.

Дотація компенсує підвищені витрати, що покриває збитки. Надання дотацій підприємствам дозволяє, з одного боку, запобігти їхньому банкрутству, з іншого — не допускати перевищення роздрібних цін на окремі споживчі товари та послуги, оскільки частина ціни на ці товари оплачується з бюджетних коштів за рахунок дотації.

Якби не було дотацій, виробники переклали відповідну їм частку оплати своїх витрат на покупців, що призвело б до зростання цін. Проте дотації лягають важким вантажем до державного бюджету, породжують його дефіцитність, унаслідок чого доводиться здійснювати додаткову грошову емісію, що веде до інфляції. Дотації поширені у країнах, де переважає державно-адміністративне управління економікою, і значно меншою мірою властиві економіці ринкового типу, у якій вимоги самофінансування і самоокупності є досить жорсткими.

Залишити коментар:

Site Footer